SOULFLOW GUIDE UDDANNELSEN

UDDANNELSE MED SØREN HAUGE & LOUISE LINDHOLM

Sted: Charlottenlund

31. august 2018 – 21. april 2019

sf-udd-1

Vi kender alle til at være fanget i mønstre, som forhindrer os i at være alt det, vi har mulighed for at blive. Hvad nu hvis der fandtes en vej ud af fængslet, som var radikalt påskønnende, accepterende, kærlig, glædesfyldt og indsigtsfuld?

Denne vej kalder vi for SoulFlow, og den giver dig værktøjerne til at finde lyset i selv de sværeste tilstande. Hvad enten det er frygt, vrede, modløshed eller ensomhed, så findes der et lys i disse tilstande, som kan forvandle mønstret og frisætte dig fra deres indflydelse.

Vil du frisætte dig selv og lære metoden? Så er uddannelsen til SoulFlow Guide helt sikkert noget for dig!

Den største barriere for et kærligt, kreativt og fredfyldt liv er blokeringer og hæmninger i det underbevidste. Hvis ikke det underbevidste mødes med empati, skaber det dybe frustrationer og fastlåsninger, der i alvorlig grad ødelægger livskvaliteten og mulighederne for det gode liv. Men sådan behøver det slet ikke være.

Det underbevidste kan blive en ven og en samarbejdspartner i dit liv, så din dybeste væren og vision for et godt liv kan bringes ud i et glædesfyldt samspil med verden. Det sker gennem dybt anerkendende processer og ved at bruge SoulFlow-metoden, som både er en helt konkret praksis og en livsfilosofi.

På uddannelsen til SoulFlow Guide vil vi træne dig i en af de mest effektive spirituelle metoder til at frigøre blokeret flow i det underbevidste og til at skabe flow i hele dit livshus. Den amerikanske spirituelle underviser Gordon Davidson kalder den for Joyful-metoden, og vi har videreudviklet den under navnet SoulFlow Metoden, ligesom vi især inddrager stærke indsigter og praksis fra Roberto Assagiolis psykosyntese, David Spanglers lære og vores egen energipsykologi.

sf-udd-2

UDDANNELSEN GIVER DIG

 • Særligt designede øvelser og healingsmeditationer, som vil forberede dig til at fungere som guide og skabe en bevidst forbindelse mellem sjælen, det bevidste selv og underbevidstheden.
 • Evnen til at fungere som SoulFlow-guide, der kan forløse blokerede områder af det underbevidste.
 • Evnen til at udføre metoden på dig selv og skabe dybe healinger af dine delpersonligheder.
 • Et dybt teoretisk og praktisk kendskab til arbejdet med delpersonligheder.
 • Et godt indblik i dynamikken mellem klient og guide.

DE SYV MODULER

 1. MODUL: Healingssøjle & Kærligt rum

Dette modul udvikler forståelsen og kompetencen til at virke som kanal for sjælens healing. En SoulFlow Guide vil altid arbejde ud fra sin egen samklang mellem sjæl, selv og underbevidsthed. Guiden vil endvidere kunne facillitere et samarbejde mellem guidens egen healende energi og de godgørende kræfter, som aktivt bistår under sessionen. Modulet vil opøve evnen til energicentrering med henblik på healing af sig selv og andre.

 1. MODUL: Empatisk nærvær og samarbejde

Dette modul udvikler evnen til at samarbejde med delpersonligheder i det underbevidste gennem et kærlighedsfyldt møde. Vi opøver guidens forståelse for delpersonlighedernes indre liv og hvordan et samarbejde faciliteres gennem påskønnende værdsættelse og dialog. Modulet vil udvikle evnen til energiforståelse i forhold til delpersonlighedernes natur og deres behov og strategier.

 1. MODUL: Strategier i mødet med det underbevidste

Dette modul udvikler evnen til at være fleksibel og intelligent i mødet med de stærke underbevidste energier, som frigøres under SoulFlow sessionen. I mødet med delpersonlighederne kræver det ofte, at man har en lang række af forskellige teknikker til at forløse de fastlåste mønstre. Modulet vil udvikle evnen til energilæsning, så delpersonlighedens adfærd tolkes korrekt og den rette healingsstrategi kan implementeres. Efter dette modul påbegyndes arbejdet med træningsklienter.

 1. MODUL: Harmonisering og hjertenexus

Dette modul udvikler evnen til at energiharmonisere de konflikter, der kan opstå under en SoulFlow session. Det kan være mellem klient og guide og internt i klienten mellem forskellige delpersonligheder. Det kræver et stort hjerte at rumme de fortrængte energier, når de frigøres, og modulet vil fordybe sig i overføringer, projektioner og en legende tilgang til delpersonlighederne. Vi vil endvidere fordybe os i evnen til at bygge en ny indre virkelighed op i hjertecentrets frekvens, som bliver hjem for de delpersonligheder, der bringes derind.

 1. MODUL: Maskulin, feminin og det kollektive

Dette modul udvikler SoulFlow Guidens evne til at arbejde med det maskuline og feminine og kollektive dynamikker, hvor delpersonligheder har et levende liv, der ofte ikke er bevidst for den enkelte. Bag mange af de virkelig dybe livsmønstre gemmer der sig store, arketypiske kræfter, der skaber stor heling, når de bringes i samarbejde. Dette modul vil træne guiden i at arbejde med feminine og maskuline sider, og i at møde det kollektive, for eksempel i familie- eller arbejdsrelationer, hvor stærke kræfter råder. Det er et stort felt, hvor der er mange sår at hele, men også enorme potentialer, der venter på at blive frisat.

 1. MODUL: Energitransformation og indre hjælp

Dette modul vil udvikle SoulFlow Guidens evne til at bringe en delpersonligheds bevidsthed fra ét stadie til et højere, ved hjælp af flere forskellige teknikker. Dette er evnen til energitransformation. Det, der virkelig forandrer en adfærd er, at den delpersonlighed, der er ansvarlig for adfærden, ændrer sin bevidsthed. Det sker, når delpersonligheden får øje på sit sjælelige potentiale og bliver en del af klientens iboende sjæls-energi. Modulet vil også anvise veje til at styrke klientens bevidste kontakt med sjælen og de indre hjælpere, der kan styrke og forløse klientens og guidens processer.

 1. MODUL: Energimanifestation – eksamen

Hele modulet vil være dedikeret til at certificere SoulFlow Guidens kompetencer gennem et klientforløb i plenum. Vi vil uddrage de indsigter og erfaringer, som sessionerne indeholder, og SoulFlow Guiden får sin session bedømt som bestået eller ikke bestået. Det, der bedømmes, er Guidens evne til at dirigere et helstøbt forløb, så et positivt udbytte manifesteres. Der vil også blive fokuseret på hvordan en praksis kan udvikles, og hvordan de uddannede guider kan hjælpe hinanden gennem netværk.

INTRODUCERENDE VIDEOER OM SOULFLOW

VIDEO 1: Oplevelsen (10 min., 21 sek.) https://www.youtube.com/watch?v=q_cNrho_0_s

Videoen giver en levende oplevelse af, hvordan en gruppe mennesker har erfaret metoden personligt, og hvorfor SoulFlow gør så dybt et indtryk på dem. Søren Hauge fortæller om, hvor vigtig metoden har været i hans eget liv.

VIDEO 2: Metoden (11 min., 26 sek.) https://www.youtube.com/watch?v=AThtsC9kJp4

Videoen giver en kort introduktion til selve metoden. En kreds af mennesker fortæller kort om, hvad der kendetegner metoden, og hvordan den både er enkel og dyb. Søren Hauge fortæller mere om metodens særlige karakter.

___________________________________________________________

sf-udd-3

KRAV OG PENSUM

Almen forudsætning
At man ikke er i psykiatrisk behandling eller indtager psykofarmaka, og i øvrigt lever rimeligt velfungerende. Der foretages en samtale inden tilmelding for at sikre at dette punkt overholdes.

21 dages undervisning
Den primære undervisning består af 7 weekender, fredage kl. 17-21, lørdage og søndage kl. 10-17. Undervisningens fælles dele – meditationer og formidling – optages på lydfiler og gøres tilgængelig for kursisterne på et fortroligt onlinested ifølge aftale.

10 sessioners egetarbejde
Den personlige vækst uden for weekendmodulerne understøttes med SoulFlow sessioner hos en godkendt SoulFlow Guide. Det består af mindst 10 sessioner, hver af omkring en times varighed. Heraf kan 6 sessioner være hos Kenneth og Søren og de resterende 4 laves hos en SoulFlow Guide, eventuelt fra ens geografiske område, hvis det er muligt. Sessioner kan foretages på skype.

10 sessioner med prøvekaniner
Efter tredje modul begynder kursisterne at træne med prøvekaniner. Der skal i alt gennemføres mindst 10 træningssessioner for at bestå eksamen. En kursist kan godt træne med en anden kursist (max. 3 sessioner), men det skal også omfatte mennesker, der ikke er kursister.

Supervisionsmøder
På baggrund af noter fra i alt mindst 4 forskellige klienter, mødes kursisterne i aftalte grupper til 3 supervisionsmøder med en af underviseren. Her deles erfaringer og gives vejledning. Supervisionsmøderne ligger mellem de tre sidste moduler, og de kan foregå over skype.

Øvegruppemøder
Der dannes grupper, så kursisterne kan dele erfaringer, meditere og træne med hinanden. For at opfylde kravene til eksamen, deltager man i 5 gruppemøder, der hver er af mindst 3 timers varighed.

Eksamen eller personligt vækstforløb
Man kan godt gennemføre uddannelsen uden at tage eksamen, når bare man er en del af processen og tager del i arbejdets forskellige sider – som er nævnt ovenfor. Vælger man ikke at tage eksamen, kan man på eksamensmodulet tilbyde at være prøvekanin for en kursist til eksamen. Det vil være muligt at tage eksamen senere hos underviserne.

Vælger man ikke at tage eksamen, er det vigtigt, at man er klar over, at der ikke er tale om et personligt terapiforløb, men derimod en uddannelse, hvor man lærer at arbejde med SoulFlow metoden, – i sit eget liv, og med andre. Man lærer en metode professionelt, og samtidig er det en personlig rejse og en indre forløsningsproces gennem metoden, undervisningen og fællesskabet.

Uddannelsen har eksamen i sidste modul, og rummer ovenstående som minimumskrav. Vælger man, i forlængelse af ovenstående krav, at tage eksamen, så vil den bestå af to dele:

1 skriftlig opgave
En casestudy ud fra praktiske sessioner med klient. Længden skal være på minimum 4000 og max 5000 ord. Opgaven skal afleveres senest 14 dage før det endelige eksamensmodul.

1 eksamineret SoulFlow session
På eksamensmodulet vil man, sandsynligvis i plenum, med de andre kursister og underviserne, gennemføre en guidet session med en klient, enten fra holdet, eller en frivillig man selv har fundet. Det vil vare en time i alt, inklusiv votering og samtale bagefter.

Litteratur – obligatorisk:
Søren Hauge: SoulFlow – frisæt dit liv (bogen købes her: http://www.sorenhauge.com/wiseheart)

___________________________________________

PRAKTISKE OPLYSNINGER OM UDDANNELSEN
Kursusdatoer: 1) 31/8-2/9 2018, 2) 5-7/10 2018, 3) 2-4/11 2018, 4) 14-16/12 2018, 5) 25-27/1 2019, 6) 8-10/3 2019 og 7) 19-21/4 2019.
Undervisere: Søren Hauge & Louise LindholmDer vil også blive et gæstebesøg af uddannede SoulFlow Guider.
Sted: Christiansvej 25, Charlottenlund (10 min. gang fra togstationen)
Tid: Fredage 17-21, lørdage & søndage 10-17.
Pensum: “SoulFlow – frisæt dit liv” af Søren Hauge (198 kr.)
Pris: Private: 21.000 kr. inkl. supervision (ved samlet betaling). 10 sessioner med guide – i alt 7000 kr. Alt i alt 28.000 kr (ved samlet betaling). (Erhverv: 24.500 kr. inkl. supervision.) Det er muligt at betale i rater, så længe alt er betaling før sidste modul. Bemærk at ratebetaling er lidt dyrere, så der spares vd samlet betaling – se nedenfor. Konkret aftale underskrives og afklares efter tilmelding.

Tilmelding:  Ved tilmeldingen (se nederst = TILMELD) betaler man depositum på 3000,- kr. sammen med udfyldelsen af tilmeldingsformularen. En personlig samtale med Søren Hauge (6088 4106) eller Louise Lindholm (2892 2494) indgår også efter aftale, enten før eller efter tilmeldingen.

Spørgsmål: Søren Hauge: sorenhauge@gmail.com – Louise Lindholm: louiselindholm@gmail.com

___________________________________________

OM BETALINGSMULIGHEDER FOR UDDANNELSEN
SoulFlow-uddannelsen er et samlet forløb, som i alt koster 21.000 kr. for private inkl. supervision.

Derudover kræves der 10 egne sessioner hos en selvvalgt SoulFlow Guide inden eksamineringen, og for dette betaler man 700 kr. pr. gang til SoulFlow Guiden. Dette betales altså IKKE på kursuskontoen, men løbende til de anvende SoulFlow Guider.

Vi tilbyder 3 betalingsmuligheder:

Det er muligt at betale i rater, men det er afgørende vigtigt, at det ikke indebærer rykkere og ekstra arbejde, og at man forpligter sig til at være ansvarlig med at betale til de aftalte tider. Det kan fx. forebygges ved at alle rater kodes ind i netbanken fra start. Det er dyrere at betale i rater, så samlet betaling er billigst. Se her:

FØRSTE MULIGHED – SAMLET BETALING

Depositum 3.000 kr. + 18.000 kr. = 21.000 kr. 

ANDEN MULIGHED – TRE RATER

Depositum 3000 kr. + 3 rater (2 x 6.500 + 1 x 5.500 kr.) = 21.500 kr.

TREDJE MULIGHED – SYV RATER

Depositum 3000 kr. + 7 rater (7 x 2.714 kr.) = 22.000 kr.

___________________________________________

SØREN HAUGE

Søren Hauge har arbejdet som spirituel underviser siden 1981, er uddannet magister i idehistorie og filosofi, forfatter til en række bøger, og spirituel coach med SoulFlow og Energipsykologi som speciale. Søren Hauge arbejdede 30 år med teosofi og esoterisk psykologi og har siden 2012 specialiseret sig i SoulFlow, SidheVisdom og Energipsykologi. Se nærmere om Søren her: http://www.sorenhauge.com/sorenhauge 

 

 

LOUISE LINDHOLM

Louise Lindholm er uddannet psykolog og har desuden uddannet sig som healer ud fra Bob Mores metoder. Hun har også arbejdet som fysiurgisk massør og healingsmassør og har erfaringer med regressionsterapi og lysarbejde. Louise har også erfaringer med arbejde med psykisk sårbare unge i en projekt på et Jobcenter. I 2016 blev hun uddannet SoulFlow Guide og derefter inviteret af Søren Hauge som hjælpelærer på SoulFlow uddannelsen. Nu fungerer hun som fast lærer med Søren Hauge. Se nærmere om Louise her: http://bøgelyset.dk

 

___________________________________________