Coaching & IdentitetsprofilEnergiPsykologi

Du har garanteret lagt mærke til, hvordan du rummer vidt forskellige sider, som du bruger i forskellige situationer. I visse situationer er du stærkt følelsesladet, i andre er du eftertænksom, og i andre situationer igen er du måske handlingsorienteret og træffer beslutninger. I kreative processer har du brug for at være spontant legende, mens du skal være eksakt og konkret, når det drejer sig om styring af økonomi og ressourcer. I særlige forhold skal du kunne mobilisere din motivation og passion, og i andre handler det om at du kan demonstrere færdigheder med dygtighed.

Hvad er det, som er på spil og kommer til udtryk? Det er din psykologiske farvepalet, dine grundfunktioner, der bliver aktiveret, når situationer kræver det, og som viser dine energityper eller psykologiske sider. Vi kan også spørge, hvad der motiverer dig? Hvordan bliver du tændt? Her vil svaret både komme fra din særlige sammensætning, og den konkrete situation du befinder dig i.

Alt er energi. Det er ældgammel viden og moderne videnskabelig kendsgerning. Din krop er energi, dine følelser og tanker er energi, hele dit inderste væsen er energi. Men energien er ikke den samme. Den udtrykker sig vidt forskelligt, ligesom lyset rummer hele farvespektret. Erfaringer bekræfter at vi rummer tre helt basale energiformer: Vilje, følelse og tanke, og at når disse tre kombineres forskelligt, så opstår der fantasi, logik, passion og handling.

Når vi lærer disse energier at kende og deres mangfoldighed af kvaliteter, får vi en dyb nøgle til at forstå vores egen og andre menneskers mangfoldighed. Ja, vi får endog muligheden for at mestre disse energier, uanset om de kommer som følelsesmæssige, mentale, intuitive eller andre tilstande.

Energipsykologien er et fortræffeligt energisprog og et praktisk redskab, der kan skabe udvikling, indsigt og frigørelse. Jeg kender simpelthen ikke et mere nuanceret og samtidig enkelt sprog til at afklare og håndtere energi og bevidsthed. Derfor har jeg med Kenneth Sørensen udviklet energipsykologien for at skabe forståelse for disse kræfter og deres betydning for et meningsfuldt og glædesfyldt liv. Vi har gjort det på baggrund af årtiers personlige erfaringer og indsigter, og ud fra den visdom vi har fundet, især i den esoteriske psykologi, Roberto Assagiolis typelære og integral spiritualitet.

Det har vi udformet til en 360-graders helhedspsykologi, der hviler på helt enkle grundpiller:
– 5 bevidsthedsniveauer: Sjæl, personlighed, sind, psyke og krop
– 7 grundfunktioner: Vilje, følelse, tanke, fantasi, logik, passion og handling
– 14 energityper: Introverte og ekstroverte psykologiske adfærdsformer

Dette folder sig videre ud til 63 talenter og 56 begrænsere, der i sin totalitet bliver til mere end 22 milliarder kombinationsmuligheder af energitilstande! Ja, der står 22 milliarder.

”Min mand og jeg har lige fået lavet en energipsykologisk identitetsprofil. Vi sad overfor hinanden med hver vores bærbare og læste resultaterne op for hinanden og følte begge at vi har stof at arbejde med til resten af livet:-) En adfærdstest, ja, hvor svært kan det være? Mine stærke og svage sider, ja. Fortæl mig noget jeg ikke ved! Og ja! Det gjorde testen: Den gjorde nemlig det, som andre tests ikke gør: Der stilles også spørgsmål ved de sider af én, som er de mindre flatterende. Og ud fra det, bliver der potentiale til at arbejde videre på sin personlighed på en yderst interessant måde, frem for at arbejde med sine talenter. Det, der tiltaler mig er, at der bliver fremhævet de 3 mest markante “svagheder” & styrker. Det vil sige, at hvis jeg har en usikkerhed omkring at ha svaret lidt forkert her og der i testen, så er sandsynligheden for at man kan genkende svaret alligevel rimelig sikkert. Det kan jeg rigtig godt li. Inden for hvert tema er der i slutningen en kærlig opfordring til en metode at arbejde med den gældende udfordring. I like!”

– Pernille Reitz (Billedkunstner)

”Jeg har, både i mit professionelle og i mit personlige virke, stiftet bekendtskab med en del personligheds-profiler af høj standard. Den energipsykologiske identitetsprofil er i en klasse helt for sig selv. Det meget omfattende materiale, af virkelig høj kvalitet, ramte mig på et helt andet niveau. Ikke nok med at profilen af mig sad lige i øjet på samtlige parametre, den gav mig også helt konkrete anvisninger på hvordan jeg kan arbejde videre med de sider af mig selv der trænger til et eftersyn, en justering eller en kærlig opgradering. Denne profil får min varmeste anbefaling.”

– Belinda Donkin (Founder & CEO at HeartTeam Denmark)

Erfaringer viser vej. Det betyder at energipsykologien fokuserer på at den direkte oplevelse, forståelse og praktiske brug er den bærende kraft. Det må give mening og kunne omsættes til din dagligdag og dine egne processer. Personlig konsultation eller undervisning i energipsykologi drejer sig derfor om at berige dit liv. Hertil anvender vi Identitetsprofilen, en onlineprofil, som vi har udviklet gennem flere år.

JivaYou Identitetsprofilen er baseret på tre årtiers eksperimentelt arbejde med energitypologien. Ønsker du en JivaYou-identitetsprofil med efterfølgende coaching i din energitypologi, så kontakt Søren på sorenhauge@gmail.com og aftal tid. Se nærmere her: www.sorenhauge.com/soren-energipsykologi – Du finder selve JivaYou Identitetsprofilen og kan købe den her: www.JivaYou.com

Sæt din motivation fri