Felter markeret med * er påkrævet

Betingelser

TILMELDING
Tilmelding er først gyldig, når vi har modtaget depositum.
Når du har udfyldt og sendt overstående + indbetalt depositum, er du sikret en plads på holdet.
Vi tager forbehold for, at kurset kan være fuldt, men du vil i så fald hurtigst muligt få besked samt få muligheden for at komme på venteliste eller få betalingen retur.

BETALING
Betaling af depositum og restbeløb sker ved overførsel til:
Merkur Bank: 8401 156 3842​

International overførsel: Swift: mekudk21 – IBAN: DK2484010001563842
(MobilePay/Swipp: 60884106)
I emnetekst skriv venligst dit navn + hvad du betaler for.
Ved tilmeldingen accepterer du vores betalingsbetingelser.
Depositum betales ved tilmelding, og det fulde beløb skal som hovedregel betales senest 10 dage før kursusstart, – med mindre dato er angivet.
Ved framelding inden 2 uger før kursusstart, vil depositum minus 100 kr. blive tilbagebetalt, – herefter tilbagebetales depositum ikke.
Ved framelding senere end 7 dage før kursusstart, tilbagebetales kursusbeløbet normalt ikke og kun hvis særlige omstændigheder gør sig gældende.