BLIV SOULFLOW GUIDE

 

SOULFLOW GUIDE-UDDANNELSEN MED SØREN HAUGE

STED: Ådalen Kursuscenter, Kyndeløse Strandvej 22B, 4070 Kirke Hyllinge

NYT HOLD: 21. august 2021

 

Mere end 60 mennesker har taget uddannelsen til SoulFlow Guide, og deres glæde ved metoden taler helt sit eget sprog. Fra september 2020 kan du få muligheden for at lære metoden og selv blive SoulFlow Guide!

 

Du kender helt sikkert til at være fanget i mønstre, som forhindrer dig i at være alt det, du har mulighed for at blive. Hvad nu hvis der fandtes en vej ud af fængslet, som var radikalt påskønnende, accepterende, kærlig, glædesfyldt og indsigtsfuld?

 

Denne vej kaldes for SoulFlow, og den giver dig værktøjerne til at finde lyset i selv de sværeste tilstande. Hvad enten det er frygt, vrede, modløshed eller ensomhed, så findes der et lys og en kraft gemt i disse begrænsninger, som kan forvandle mønstret og frisætte dig fra deres indflydelse.

 

Den største barriere for et kærligt, kreativt og fredfyldt liv er blokeringer og hæmninger i det underbevidste. Hvis ikke det underbevidste mødes med empati, skaber det dybe frustrationer og fastlåsninger, der i alvorlig grad ødelægger livskvaliteten og mulighederne for det gode liv. Men sådan behøver det slet ikke være.

 

Det underbevidste kan blive en ven og en samarbejdspartner i dit liv, så din dybeste væren og vision for et godt liv kan bringes ud i et glædesfyldt samspil med verden. Det sker gennem dybt anerkendende processer og ved at bruge SoulFlow-metoden, som både er en helt konkret praksis og en livsfilosofi. 

 

På uddannelsen til SoulFlow Guide vil du blive trænet i en af de mest effektive spirituelle metoder til at frigøre blokeret flow i det underbevidste og til at skabe flow i hele dit livshus. Inspirationen kommer fra den amerikanske spirituelle underviser Gordon Davidson, den er videreudviklet under navnet SoulFlow Metoden, ligesom der inddrages stærke indsigter og praksis fra Roberto Assagiolis psykosyntese, David Spanglers Incarnational Spirituality og EnergiPsykologi. Metoden står idag som en dybt afprøvet praksis gennem 7 år og tusinder af sessioner.

 

Vil du frisætte dig selv og lære metoden? Så er uddannelsen til SoulFlow Guide helt sikkert noget for dig!

 

 

UDDANNELSEN GIVER DIG

 

  • Særligt designede øvelser og healingsmeditationer, som vil forberede dig til at fungere som guide og skabe en bevidst forbindelse mellem sjælen, det bevidste selv og underbevidstheden.

 

  • Evnen til at fungere som SoulFlow-guide, der kan forløse blokerede områder af det underbevidste.

 

  • Evnen til at udføre metoden på dig selv og skabe dybe healinger af dine delpersonligheder.

 

  • Et dybt afprøvet og praktisk kendskab til arbejdet med delpersonligheder.

 

  • Et godt indblik i dynamikken mellem klient og guide.

 

 

DE OTTE MODULER

 

1. MODUL: Healingssøjle & Kærligt rum: Dette modul udvikler forståelsen og kompetencen til at virke som kanal for sjælens healing. En SoulFlow Guide vil altid arbejde ud fra sin egen samklang mellem sjæl, selv og underbevidsthed. Guiden vil endvidere kunne facillitere et samarbejde mellem guidens egen healende energi og de godgørende kræfter, som aktivt bistår under sessionen. Modulet vil opøve evnen til energicentrering med henblik på healing af sig selv og andre.

 

2. MODUL: Empatisk nærvær og samarbejde: Dette modul udvikler evnen til at samarbejde med delpersonligheder i det underbevidste gennem et kærlighedsfyldt møde. Vi opøver guidens forståelse for delpersonlighedernes indre liv og hvordan et samarbejde faciliteres gennem påskønnende værdsættelse og dialog. Modulet vil udvikle evnen til energiforståelse i forhold til delpersonlighedernes natur og deres behov og strategier.

 

3. MODUL: Strategier i mødet med det underbevidste: Dette modul udvikler evnen til at være fleksibel og intelligent i mødet med de stærke underbevidste energier, som frigøres under SoulFlow sessionen. I mødet med delpersonlighederne kræver det ofte, at man har en lang række af forskellige teknikker til at forløse de fastlåste mønstre. Modulet vil udvikle evnen til energilæsning, så delpersonlighedens adfærd tolkes korrekt og den rette healingsstrategi kan implementeres. Efter dette modul påbegyndes arbejdet med træningsklienter.

 

4. MODUL: Harmonisering og hjertenexus: Dette modul udvikler evnen til at energiharmonisere de konflikter, der kan opstå under en SoulFlow session. Det kan være mellem klient og guide og internt i klienten mellem forskellige delpersonligheder. Det kræver et stort hjerte at rumme de fortrængte energier, når de frigøres, og modulet vil fordybe sig i overføringer, projektioner og en legende tilgang til delpersonlighederne. Vi vil endvidere fordybe os i evnen til at bygge en ny indre virkelighed op i hjertecentrets frekvens, som bliver hjem for de delpersonligheder, der bringes derind.

 

5. MODUL: Maskulin, feminin og det kollektive: Dette modul udvikler SoulFlow Guidens evne til at arbejde med det maskuline og feminine og kollektive dynamikker, hvor delpersonligheder har et levende liv, der ofte ikke er bevidst for den enkelte. Bag mange af de virkelig dybe livsmønstre gemmer der sig store, arketypiske kræfter, der skaber stor heling, når de bringes i samarbejde. Dette modul vil træne guiden i at arbejde med feminine og maskuline sider, og i at møde det kollektive, for eksempel i familie- eller arbejdsrelationer, hvor stærke kræfter råder. Det er et stort felt, hvor der er mange sår at hele, men også enorme potentialer, der venter på at blive frisat.

 

6. MODUL: Energitransformation og indre hjælp: Dette modul vil udvikle SoulFlow Guidens evne til at bringe en delpersonligheds bevidsthed fra ét stadie til et højere, ved hjælp af flere forskellige teknikker. Dette er evnen til energitransformation. Det, der virkelig forandrer en adfærd er, at den delpersonlighed, der er ansvarlig for adfærden, ændrer sin bevidsthed. Det sker, når delpersonligheden får øje på sit sjælelige potentiale og bliver en del af klientens iboende sjæls-energi. Modulet vil også anvise veje til at styrke klientens bevidste kontakt med sjælen og de indre hjælpere, der kan styrke og forløse klientens og guidens processer.

 

7. MODUL: Forfinelse og klientarbejde: I løbet af dette modul vil vi arbejde på at forfine processen med at lave SoulFlow, så der kommer en fornemmelse af, hvordan et håndværk kan blive til en kunstart.. Det handler i sidste ende om at få fornemmelsen af, hvordan man tager ejerskab over metoden og raffinerer den på en måde, der gør den personlig. Vi kommer også ind på, hvad det vil sige at have klienter, og hvad der er vigtigt her at være bevidst om, ligesom etik, tavshedspligt og sans for klienter får plads. Det er altsammen en forberedelse til at springe ud som SoulFlow Guide, uanset om det måske primært anvendes i eget liv eller mere for at hjælpe andre.

 

8. MODUL: Energimanifestation – eksamen: Hele modulet vil være dedikeret til at certificere SoulFlow Guidens kompetencer gennem et klientforløb i plenum. Vi vil uddrage de indsigter og erfaringer, som sessionerne indeholder, og SoulFlow Guiden får sin session bedømt som bestået eller ikke bestået. Det, der bedømmes, er Guidens evne til at dirigere et helstøbt forløb, så et positivt udbytte manifesteres. Der vil også blive fokuseret på hvordan en praksis kan udvikles, og hvordan de uddannede guider kan hjælpe hinanden gennem netværk.

 

INTRODUCERENDE VIDEOER OM SOULFLOW

 

VIDEO 1: Hvad mere end 1000 SoulFlow- sessioner har lært mig (4 min., 38 sek.)

Her deler Søren lidt af sine erfaringer om, hvad mere end 1000 sessioner med SoulFlow til klienter har lært ham, og hvorfor metoden er så forbløffende.

 

 

 

 

VIDEO 2: Hvad mere end 1000 SoulFlow- sessioner har lært mig (5 min., 51 sek.) Her deler Søren flere af sine erfaringer om, hvad mere end 1000 sessioner med SoulFlow til klienter har lært ham, og hvorfor metoden er så dyb og transformerende.

 

 

 

 

VIDEO 1: Oplevelsen (10 min., 21 sek.)

Videoen giver en levende oplevelse af, hvordan en gruppe mennesker har erfaret metoden personligt, og hvorfor SoulFlow gør så dybt et indtryk på dem. Søren Hauge fortæller om, hvor vigtig metoden har været i hans eget liv.

 

 

 

VIDEO 2: Metoden (11 min., 26 sek.)

Videoen giver en kort introduktion til selve metoden. En kreds af mennesker fortæller kort om, hvad der kendetegner metoden, og hvordan den både er enkel og dyb. Søren Hauge fortæller mere om metodens særlige karakter.

 

 

 

KRAV OG PENSUM

 

Almen forudsætning
At man ikke er i psykiatrisk behandling eller indtager psykofarmaka, og i øvrigt lever rimeligt velfungerende. Der foretages en samtale inden tilmelding for at sikre at dette punkt overholdes.

 

16 hele dages undervisning
Den primære undervisning består af 8 weekender, lørdage og søndage kl. 10-17. Undervisningens fælles dele – meditationer og formidling – optages på lydfiler og gøres tilgængelig for kursisterne på et fortroligt onlinested ifølge aftale.

 

10 sessioners egetarbejde
Den personlige vækst uden for weekendmodulerne understøttes med SoulFlow sessioner hos en godkendt SoulFlow Guide. Det består af mindst 10 sessioner, hver af omkring en times varighed. Ud af disse sessioner gennemføres en del hos Søren og de resterende laves hos en SoulFlow Guide, eventuelt fra ens geografiske område, hvis det er muligt. Sessioner kan foretages på skype.

 

10 sessioner med prøvekaniner
Efter tredje modul begynder kursisterne at træne med prøvekaniner. Der skal i alt gennemføres mindst 10 træningssessioner for at bestå eksamen. En kursist kan godt træne med en anden kursist (max. 3 sessioner), men det skal også omfatte mennesker, der ikke er kursister.

 

Supervision
På baggrund af noter fra klienter, mødes kursisterne til supervisionsmøder med Søren. Det kan foretages helt eller delvist på skype. Her deles erfaringer og gives vejledning. Supervisionsmøderne ligger især mellem de tre sidste moduler.

 

Øvegruppe
Der dannes øvegruppe, så kursisterne kan dele erfaringer, meditere og træne med hinanden.

 

Eksamen eller personligt vækstforløb
Man kan godt gennemføre uddannelsen uden at tage eksamen, når bare man er en del af processen og tager del i arbejdets forskellige sider – som er nævnt ovenfor. Vælger man ikke at tage eksamen, kan man på eksamensmodulet tilbyde at være prøvekanin for en kursist til eksamen. Det vil være muligt at tage eksamen senere hos underviserne.

 

Vælger man ikke at tage eksamen, er det vigtigt, at man er klar over, at der ikke er tale om et personligt terapiforløb, men derimod en uddannelse, hvor man lærer at arbejde med SoulFlow metoden, – i sit eget liv, og med andre. Man lærer en metode professionelt, og samtidig er det en personlig rejse og en indre forløsningsproces gennem metoden, undervisningen og fællesskabet.

 

Uddannelsen har eksamen på sidste modul, og rummer ovenstående som minimumskrav. Vælger man, i forlængelse af ovenstående krav, at tage eksamen, så vil den bestå af to dele:

 

1 skriftlig opgave
En casestudy ud fra praktiske sessioner med klient. Længden skal være på minimum 4000 og max 5000 ord. Opgaven skal afleveres senest 14 dage før det endelige eksamensmodul.

 

1 eksamineret SoulFlow session
På eksamensmodulet vil man, sandsynligvis i plenum, med de andre kursister og underviserne, gennemføre en guidet session med en klient, enten fra holdet, eller en frivillig man selv har fundet. Det vil vare en time i alt, inklusiv votering og samtale bagefter.

 

Litteratur – obligatorisk:
Søren Hauge: SoulFlow - frisæt dit liv (bogen købes hos underviseren.)

 

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER OM UDDANNELSEN

Kursusdatoer: 1) 21-22/8 2021, 2) 18-19/9 2021, 3) 16-17/10 2021, 4) 13-14/11 2021, 5) 11-12/12 2021, 6) 8-9/1 2022, 7) 5-6/2 2022, 8) 19-20/3 2022


Underviser: Søren HaugeDer vil også blive et gæstebesøg af en uddannet SoulFlow Guide på syvende modul.


Sted: Ådalen Kursuscenter, Kyndeløse Strandvej 22B, 4070 Kirke Hyllinge. (I Lejre Kommune, ved Ejby Ådal ud mod Inderbredning i Isefjord)

 

Evt. overnatning og mad: Samtidigt med tilmelding kan der bestilles overnatning. Dette bestilles på  Ådalen kursuscenter (info gives ved henvendelse). Vedrørende aftensmad er man velkommen til at medbringe en ret eller andet til en fællesbuffet, og der kan købes mad 10 minutters kørsel fra centret. FROKOST (og evt. morgenmad): sørger man selv for.

Rengøring: Kursisterne hjælper med rengøring af deres værelser og fælleslokaler.


Tid: Lørdage & søndage 10-17.


Pensum: "SoulFlow - frisæt dit liv" af Søren Hauge (200 kr.)


Pris: Private: 21.500 kr. inkl. supervision (ved samlet betaling). Derudover betaler den studerende 10 trænings-sessioner med guide, der koster 700 kr. pr. gang = 7000 kr, og SoulFlow bogen til 200 kr.. Alt i alt bliver udgiften derfor 28.700 kr (ved samlet betaling). Erhverv: 23.500 kr. inkl. supervision., plus 10 sessioner med guide, der koster 700 kr. pr. gang = 7000 kr., og SoulFlow bogen til 200 kr. Alt i alt 30.7
00 kr. Det er muligt at betale i rater, så længe alt er betaling før sidste modul. Bemærk at ratebetaling er lidt dyrere, så der spares ved samlet betaling - se nedenfor. Konkret aftale underskrives og afklares efter tilmelding.

 

Tilmelding:  Du skriver til Søren på sorenhauge@gmail.com og betaler  depositum på 3000,- kr. på MobilePay 740 640 (WildHeart) eller Merkurbank 8401-156 3842 sammen med udfyldelsen af en tilmeldingsformular, som du får af Søren. En personlig samtale med Søren Hauge (6088 4106) indgår også efter aftale, enten før eller efter tilmeldingen.

 

Spørgsmål: Søren Hauge: sorenhauge@gmail.com

 

 

BETALINGSMULIGHEDER FOR UDDANNELSEN

 

SoulFlow-uddannelsen er et samlet forløb, som i alt koster 21.500 kr. for private inkl. supervision. (Uddannelsen er lidt dyrere ved ratebetaling - se nedenfor)

 

Derudover kræves der 10 egne sessioner hos en selvvalgt SoulFlow Guide inden eksamineringen, og for dette betaler man 700 kr. pr. gang til SoulFlow Guiden. Dette betales altså IKKE på kursuskontoen, men løbende til de anvende SoulFlow Guider, som tilbyder træningen.

 

Der tilbydes 3 betalingsmuligheder:

Det er muligt at betale i rater, men det er afgørende vigtigt, at det ikke indebærer rykkere og ekstra arbejde, og at man forpligter sig til at være ansvarlig med at betale til de aftalte tider. Det kan fx. forebygges ved at alle rater kodes ind i netbanken fra start. Det er dyrere at betale i rater, så samlet betaling er billigst. Se her:

 

FØRSTE MULIGHED – SAMLET BETALING

Depositum 3.000 kr. + 18.500 kr. = 21.500 kr. 

 

ANDEN MULIGHED – TRE RATER

Depositum 3000 kr. + 3 rater (3 x 6.333 kr.) = 22.000 kr.

 

TREDJE MULIGHED – OTTE RATER

Depositum 3000 kr. + 7 rater (8 x 2.437 kr.) = 22.500 kr.

 

SØREN HAUGE

Søren Hauge har arbejdet som spirituel underviser siden 1981, er uddannet magister i idehistorie og filosofi, forfatter til 20 bøger, og spirituel coach med SoulFlow og Energipsykologi som speciale. Søren Hauge arbejdede 30 år med teosofi og esoterisk psykologi og har siden 2012 specialiseret sig i SoulFlow, SidheVisdom og Energipsykologi. Søren har haft mere end 1200 SoulFlow-sessioner med klienter og har været med til at uddanne  60 SoulFlow Guider. Søren bor på Ådalen Kursuscenter i Lejre kommune på Midtsjælland og har klientpraksis ved siden af sit virke som underviser, forfatter og rejseleder på spirituelle grupperejser. Se mere om Søren HER

 

 

 

 

 

UDVALGTE UDTALELSER OM SOULFLOW-METODEN OG SØRENS ARBEJDE

(Se mere om anbefalinger af Sørens arbejde HER.) 

 

 

Ved Sørens varme imødekommenhed, ro og nænsomme væren, tages jeg ved hånden og guides gennem indre veje til de mest dyrebare Universer. Jeg bringes tættere på min sande natur. En opmuntring gennem kærlig vejledning af højeste kvalitet, der alt sammen skabes ud fra et yderst autentisk og tillidsfuldt rum.Lone Arnoldus (Uddannet SoulFlow Guide)

 

 

 

 

 

 

SoulFlow er den mildeste, fineste og mest kraftfulde metode til at skabe dybe, vedvarende forandringer i livet. Sessionerne har givet mig større frihed og en større bevidsthed om livets forunderlige rejse - den rejse, der til stadighed fører mig dybere ind i magiens meningsfulde univers. Jeg kan på det varmeste anbefale SoulFlow-metoden. Jane Folsted (SoulFlow Guide og skaber af Moder Jords Have, www.moderjordshave.dk)

 

 

 

 

 

 

 

“Igennem et halvt år har jeg modtaget sessioner og undervisning hos Søren. Det har været et fantastisk givende forløb, som fortsætter, da hver session har medført gennemgribende, positive ændringer i relationen til mig selv og andre. Søren er i kontakt med sin indre glæde, intuition, medfølelse og styrke i en grad, som har gjort mig tryg til at åbne fuldstændigt op og få hjælp til at transformere gamle mønstre. Jeg læser til psykoterapeut og giver Søren mine varmeste anbefalinger som underviser, forfatter, mentor og SoulFlow guide. En stor og rungende tak af hele mit hjerte!” Mona Hawthorn Andersen (ID-Psykoterapeut og SoulFlow Guide, www.hawthorn-psykoterapi.dk)