WEEKEDKURSUS MED SØREN HAUGE OG SUSSIE LUSCINIA NIELSEN

18-19. maj 2019 i Den Gyldne Cirkel & 24-26. maj 2019 på Holistisk Højskole

 

DIT NÆRENDE RUM OG DIN LIVSMUSIK

Dit liv kan kun være godt, hvis du mærker at der er godt at være lige der, hvor du er – i det rum, som du udfylder i verden. Derfor er det vigtigt at du opdager, hvordan du kan næres af Jorden, som opretholder og støtter dig. Når du mærker, at du er støttet og får omsorg, så kan du begynde at synge din livssang og spille din livsmusik, lige der, hvor dine talenter blomstrer. Da åbner du for det skabende felt og bliver fornyende i din forbundethed med verden. Det kalder vi også for åbningen til dit “Gaiarum” og dit “Panfelt” – og det giver lidt efter lidt plads til at du kan udfolde dit livs dybeste magi, din elverkraft.

GAIA OG PAN I DIG – OG OMKRING DIG

Gaia og Pan betyder flere ting. Gaia i dig er din krops bevidsthed og nærende rum. Pan i dig er din dybeste kreativitet og musiske naturlighed. Gaia omkring dig er Jordens levende verden og bevidsthed. Pan omkring dig er Jordens skabende naturenergier og levende repræsentanter. Når du åbner dig for de to, så opstår der det vi kalder “Gaiarum” og “Panfelt”. Du lever i og næres dag og nat af det Gaiarum og Panfelt, som du er en del af. Gaiarummet er den særlige plads du har i jordens levende helhed, og Panfeltet er kilden til al din skabende kreativitet. Det er i Gaiarummet og Panfeltet at du udfolder din elverkraft.

DIN ELVERKRAFT

Livet bliver til en helt ny rejse når du opdager og begynder at udfolde din indre elverkraft. Da vil du mærke en voksende, dyb naturforbundethed. Du vil lære at aktivere din indre formskifternatur og din livsmusikalitet. Det er som at opdage noget du hele tiden har vidst fandtes, men som du nu lærer at sanse bevidst og udtrykke på skabende måder. Verden er aldrig mere den samme, når du vågent siger ja til denne rejse.

EN OPLEVET OPDAGELSESREJSE

På kurset vil vi bruge en række forskellige øvelser og praksisser i undervisningen, som vil stimulere dine naturlige portaler til elverkraften i dit indre. Vi vil åbne til din forunderlige verden gennem naturmeditationer, imaginationsøvelser, sanseoplevelser, anvendelse af krop, bevægelse, dans, stemme og åbning til stilhedens musik. Vi vil lave enkle, men kraftfulde ritualer, og vi vil invitere til hengivelse ind i det åbne nu, med tillid og nysgerrighed. Frydefuldheden og den naturlige tilstedeværelse skal have plads.

UD I MØRKET

På kurset skal vi udenfor i naturen, når det er mørkt for at sanse Gaia og Pan og invitere elverkraften, der ofte kan være som en sky gæst, ligesom en sensitiv hjort i morgengryet. Vi er ude i mørket for at sanse mere åbent i den dybe forbundethed (Gaiarummet) og i pagt med “fløjtespilleren ved morgengryets portal” (Panfeltet). Det er i overgangen – i mellemrummet – at forbindelsen mellem den indre og ydre verden bliver særligt tydelig.

FULDMÅNE OG LYS-MØRKE DANS

DEN GYLDNE CIRKEL: Den 18 maj er det Wesak-fuldmåne klokken 23.10, og det integrerer vi med weeenden i Den Gyldne Cirkel, når vi er udenfor i den sene aften. Wesak-fuldmånen er ifølge esoteriske traditioner årets energetiske højdepunkt, og den falder normalt i maj måned og er i Tyrens tegn, hvor også sanseligheden og den dybe forbundethed er i centrum. Dette er et fokus vi inddrager i weekenden i Den Gyldne Cirkel 18-19. maj i det særlige døgn, hvor Gaias (Jordens forbundethed) indre stilhed gør os lydhøre for hele det kommende års Panfelt (kreative fylde) – i os og omkring os.

HOLISTISK HØJSKOLE: I maj måned har vi et ganske særligt forhold mellem det maskuline og feminine eller Solen og Månen, symboliseret ved den ældgamle Majfest eller Beltane, som indleder måneden. Vi vil bringe denne strøm ind i weekenden på Den Holistiske Højskole den 24-26. maj, både ved at opleve den tidlige morgen og den sene aften, de to faser, hvor overgangen sker mellem lys og mørke. Det er i overgangen eller mellemrummet at magien sker.

Søren Hauge: Søren har arbejdet som spirituel underviser, coach og forfatter siden 1981. I 30 år var han en frontfigur indenfor de teosofiske foreninger i Skandinavien, medstifter og redaktør for VisdomsMagasinet og initiativtager til Esoterisk Netværk, der omfattede knap 30 foreninger. Han er forfatter til en længere række bøger og har i de senere år specialiseret sig i SoulFlow, SidheVisdom og Energipsykologi. Søren er uddannet magister i idehistorie og filosofi og har årtiers erfaring med arbejde i esoteriske og holistiske kredse i ind- og udland, side om side med interreligiøst arbejde. Hans arbejde i dag er især fokuseret på klientarbejde og undervisning i SoulFlow og SidheVisdom, kombineret med grupperejser, senest til England og Færøerne, og i 2018 til Irland, hvilket bliver i samarbejde med bl.a. Sussie Luscinia Nielsen. Søren har i mange år arbejdet med Sidhe-Visdom (Elverkraft), og hans lydkursus “Porten til Sidhe” kan være god inspiration til kurset, dog på ingen måde en forudsætning: https://sorenhauge.com/porten-til-sidhe  Sørens hjemmeside erwww.sorenhauge.com  – Kontakt: sorenhauge@gmail.com – 6088 4106.

Sussie Luscinia Nielsen: Sussie er uddannet idrætslærer fra Paul Petersens idrætsinstitut og har en basisuddannelse i kropsterapiformen LEP (Life Energy Process ved Stephano Sabetti). Hun har 20 års erfaring som deltager i adskillige sessioner, gruppeforløb og retreats med blandt andet danseterapeut Vivian Persson, der var hendes store læremester og som introducerede naturen som vejleder. Sussie er uddannet i adskillige bevægelsesformer og udtryk, og har selv undervist i de seneste 7 år. Hun har sideløbende studeret traditionel sang og musik på University of Limerick, Irland, har turneret både i ind og udland og har flere udgivelser bag sig, blandt andet det DMA-vindende album Pigens Morgen fra 2007. Hun er desuden uddannet Spirit Guide – Intuitive Mastering og Executive Spirit Coach hos Pia Nissen. I denne periode er hun i gang med at komponere musik til en række Sidhe-digte af poeten AE (George William Russell 1867-1835), er medstifter og leder af Sidhe Guide Skolen sammen med Søren Hauge, som hun også holder andre kurser med. Lyt til Sussie: https://soundcloud.com/sussieluscinianielsen Sussies sange kan også købes, bla. på iTunes – søg fx. på hendes albums Pigens Morgen, Day is Dawning og After Rain. Hjemmesidewww.lusciniasnest.dk – Kontakt: sussienielsen@gmail.com – 2339 5116

PRAKTISK: 18-19. MAJ I DEN GYLDNE CIRKEL

TID: 18-19. maj 2019, begge dage kl. 10-17. STED: Den Gyldne Cirkel, Sonnerupvej 25, 3300 Frederiksværk. PRIS: 2000,- kr. + evt. overnatning (se nedenfor). Betales senest 13. maj. TILMELDING: https://sorenhauge.com/tilmelding/ – og indbetal depositum på 900 kr til Merkur Bank: 8401 156 3842​ ELLER MobilePay – 740 640 (WiseHeart I/S – Søren Hauge) (HUSK at angive “GAIARUM-PANFELT-18-19-MAJ”). Pladsen på kurset er ikke gældende før depositum er indbetalt. BETALING: Det fulde kursusbeløb skal senest være betalt 13. maj. FORUDSÆTNINGER: At du er i rimelig balance og ikke indtager psykofarmaka. OVERNATNING OG MAD: Vi anbefaler overnatning, da kurset har en natlig aktivitet og en forberedelse lørdag aften. Samtidigt med tilmelding kan der bestilles overnatning for 170-250 kr (120/200 kr. for medlemmer af Den Gyldne Cirkel) pr. nat, samt aftensmad lørdag for 120 kr. Dette bestilles på info@dengyldnecirkel.dk (evt. 4777 2424) – maden senest mandag den 13. maj. Betaling for begge dele (overnatning/mad) aftales med Den Gyldne Cirkel – skriv til mailen ovenfor. RENGØRING: Den Gyldne Cirkel ledes af frivillige, og for at holde priserne nede hjælper kursisterne med rengøring af deres værelser og lokaler, som anvendes. FROKOST (og evt. morgenmad): sørger du selv for. MEDBRING: Skriveredskaber og evt. en pude til rygstøtte. Husk også at medbringe UR, så du kan holde tiden ved øvelser udenfor. (enten separat ur eller på din telefon). Der er kage, kaffe og te som en del af kurset og inkl. kursusprisen.

PRAKTISK: 24-26. MAJ PÅ HOLISTISK HØJSKOLE

TID: 24-26. maj 2019, fredag 16-21 (ca), Lørdag 9-18 ca. søndag 9-16. STED: Holistisk Højskole, Stensbækvej 29, 6510 Gram. PRIS: 2950,- / 2700,- i dobbeltværelse med fuld forplejning. Pris for enkeltværelse 300 ekstra. (Prisforskel til Den Gyldne Cirkel skyldes kursets længere varighed på Holistisk Højskole og forplejning) TILMELDING OG PRAKTISKE DETALJER: KLIK HERFORUDSÆTNINGER: At du er i rimelig balance og ikke indtager psykofarmaka. MEDBRING: Skriveredskaber og evt. en pude til rygstøtte. Husk også at medbringe UR, så du kan holde tiden ved øvelser udenfor. (enten separat ur eller på din telefon)