De opslidende indre kampe

I dit liv kender du garanteret til oplevelsen af at miste din energi, fordi du tilbagevendende er i splid med dig selv. Du kæmper kampe i dit indre, fordi du har modstridende stemmer, der går i vidt forskellige retninger. Her er et par eksempler:

 

  • Du kæmper mellem loyalitet og trang til at frigøre dig fra et andet menneske.
  • Du er i tvivl om, hvorvidt du skal flytte eller ej.
  • Du har en dyb modstand i forhold til din mor eller far, og elsker hende/ham samtidig.
  • Du er forvirret over, hvilket job du skal søge.
  • Du har svært ved at mærke dig selv og finde ud af retningen i dit liv.
  • Du længes efter livsfornyelse, samtidig med at noget i dig ikke synes du fortjener det.

 

 

Du kan være lige så fornuftig det skal være, det fratager dig ikke fra at være splittet og i krise med dig selv, for dine følelsesmæssige tilstande er én verden, og forstanden en anden. Bag disse tilstande gemmer der sig indre roller du påtager dig. Disse gestalter er delpersonligheder, der lever indeni dig, har deres eget liv, og du kastes fra det ene til det andet, idet du taber din kraft og glæde. Du er et hus i splid med sig selv. Hvad gør du?

 

 

Forløsende indre møder

I stedet for at fare rundt på overfladen af dit liv, er det nødvendigt at du ser indad. Hvis du kan gøre det på en venlig og rummende måde, vil du direkte kunne møde de delpersonligheder, der hiver og flår i dig, og du vil kunne hjælpe dem på plads gennem en helt ny tilgang til dig selv, der ikke forsøger at ”fixe” alt, og som heller ikke irettesætter, manipulerer eller undertrykker de levende sider du rummer.

 

 

Metoden, der revolutionerede mit liv

SoulFlow Metoden er præcis den metode jeg anvendte, da jeg selv behøvede dyb vejledning og hjælp til at komme videre i mit liv for 9 år siden. Trods al min åndelige ”viden” sad jeg fast, og det hjalp ikke at prøve at meditere mig ud af det, bruge affirmationer eller sublimere min energi og ignorere de kræfter, der rasede i mig. Jeg begyndte at møde dem, og det viste sig at føre til frisættelser og forløsninger, der helt ændrede mit liv og min adfærd. Jeg fik helt enkelt kraften tilbage i mit liv - og mere end det, for det satte nye udviklingsspor i bevægelse. Senere lærte jeg metoden indgående, videreudviklede den, og uddannede sammen med kolleger andre mennesker i metoden. Jeg bruger metoden til mennesker jeg hjælper, og jeg inspirerer andre til at bringe dens livstilgang ind i deres dagligdag. Derfor denne workshop!

 

 

Sådan gør vi

Workshoppen rummer undervisning, der fører over i praktiske øvelser, hvor du konkret kan få mulighed for at opleve SoulFlow Metodens grundprincipper, og derved få en basal tilgang til metoden i dit eget liv. Min erfaring fra mere end 1200 SoulFlow sessioner med mennesker gør, at jeg har en voksende, praktisk indsigt i den utrolige indre verden vi mennesker rummer, og en afslappet tilgang til meget forskellige tilstande, som kan opstå. I løbet af weekenden vil vi gennem undervisning, øvelser og erfaringsdeling skabe et fundament til personlig praksis i dit liv ved at fokusere på metodens kardinalpunkter:

 

Healingssøjlen: Etablering af den grundlæggende himmel-jord-hjerte forbindelse, som du behøver til det indre møde.

Det nænsomme rum: Åbningen af det særlige rum, som omslutter alle dine delpersonligheder i værdsættelse.

Det livgivende møde: Transformationen af aktuelle delpersonligheder i radikal påskønnelse og anerkendelse.

 

 

SoulFlow Metoden er ikke bare et håndværk, men en kunst, som til stadighed raffineres og udvikles gennem praksis, og uddannelsen til SoulFlow Guide er en grundig proces, der fordrer meget mere end en enkelt weekend, men alligevel vil du kunne skabe forståelse og erfaring nok til en basal praksis i dit eget liv.

 

Alle processer finder sted i en tillidsfuld atmosfære, hvor du respekteres hvor du er med mildhed og værdsættelse. Du inviteres muligvis ud over din komfortzone, men du er til enhver tid kaptajnen på dit skib.

 

 

 

 

PRAKTISK

 

TID: lørdag den 23-24. maj 2020, kl. 10-17. (lørdag) og 10-16 (søndag).

 

STED: Aggerupvej 2, Kisserup, 4330 Hvalsø.

 

PRIS: 1900,- kr.

 

TILMELDING: A) Skriv til Søren Hauge på sorenhauge@gmail.com og oplys navn, postadresse, mail og tlf. nummer. B) indbetal samtidig depositum på 900 kr. eller hele beløbet via MobilePay 740 640 (WiseHeart I/S) eller på Merkurbank 8401 - 156 3842.

 

HUSK at skrive ”Genfind din kraft” ved tilmeldingen, enten i MobilePay betalingen eller ved bankoverførslen, så vi kan se hvad betalingen vedrører. Pladsen på kurset er ikke gældende før betaling er på plads. Betalinger returneres ikke, medmindre der er tale om alvorlig sygdom, kurset aflyses eller hvis pladsen erstattes af en anden deltager.

 

MEDBRING: Skriveredskaber, frokost og evt. en pude til rygstøtte. Der er kage, kaffe og te som en del af kurset og inkl. kursusprisen.

 

FORUDSÆTNING: At du er i rimelig balance og ikke indtager psykofarmaka.

 

 

Søren Hauge

Søren har arbejdet som spirituel underviser, coach og forfatter siden 1981. I 30 år var han en frontfigur indenfor de teosofiske foreninger i Skandinavien, medstifter og redaktør for VisdomsMagasinet og initiativtager til Esoterisk Netværk, der omfattede knap 30 foreninger. Han er forfatter til en længere række bøger og har i de senere år specialiseret sig i SoulFlow, Naturspiritualitet (SidheVisdom) og Energipsykologi. Søren er uddannet magister i idehistorie og filosofi og har årtiers erfaring med arbejde i esoteriske og holistiske kredse i ind- og udland, side om side med interreligiøst arbejde. Hans arbejde, som han overordnet kalder for TransformWise, i dag er især fokuseret på klientarbejde og undervisning i SoulFlow, Transformationsworkshops og Naturspiritualitet, kombineret med spirituelle grupperejser, senest til England, Færøerne, Bulgarien og Irland.