Gralens Land

Spirituel grupperejse til Sydvestengland

 

9-16. september 2020

 

Med Søren Hauge & Sussie Luscinia Nielsen

 

 

Tag med på en enestående rejse til Gralens Land

Tag til det sydvestlige England sammen med andre og kom på sporet af din egen Trefoldige Gral - din rummelige væren, som er kilden til Kraften, Kærligheden og Kreativiteten. Giv plads til en ny, trefoldig dimension af, hvad Gralen er – i dig og i verden. Vi tager til det sydvestlige England en uge i september måned, og rejsen har tre helt specielle mål, der tilsammen åbner for en ny dimension af, hvad Gralen er i dig. Ved at være i landskaberne og besøge stederne vil vi åbne os for Gralens natur og invitere til en levendegørelse af den i os og i naturen.

 

 

GRALEN er en dyb virkelighed i dig og mig. Den er selve vores sjælsrum, der bærer på livets strøm og de helende kræfter. Den er kærlighedsnaturen og den er et dybt mysterium, der igen og igen må opdages på vores rejse. På denne fælles opdagelsesrejse vil vi åbne os for Gralen i dens trefoldige natur, hvilket samtidig er en åbning til vores menneskelighed, vores englenatur og vores elverkraft. I menneskegralens verden møder vi det medfølende hjerte, der har rejse gennem smerte og kontraster til den forløsende medmenneskelighed og empati. I englegralens verden møder vi den universelle lysnatur og den dybe pagt med kosmos og skaberglæden. I elverkraftens verden møder vi vores indre sidhe, der spinder nye helheder i livsmusikalitetens magiske verden, og som er dybt forbundet med vores vilde naturs uberørthed. Tilsammen danner de tre verdener en endnu uopdaget verden, som vi er i færd med at åbne os til i takt med at vi inddrager englen i os og elverkraften i vores menneskenatur. Rejsen følger dette spor på en helt unik måde i Englands natur.

 

 

 

 

Menneskegralen i Glastonbury: 9-11. september

Vi bruger to fulde dage i Glastonbury, som er kendt for sin historiske og mytiske forbindelse til Jesus, Kong Arthur og legenden om Den Hellige Gral. Glastonbury vibrerer med en dybde og spiritualitet, som inspirerer millioner af mennesker overalt i verden. Vi forbinder os med stedets landskabstempel, fordyber os i Gralens betydning for vi mennesker, og mediterer på særlige steder for at forbinde os med den levende Grals kærlige kraft. Der bliver også tid til at blive inspireret i selve byens spirituelle butikker.

 

Englegralen i Sheepscombe Valley: 12. September

I Gloucestershire Nord for Glastonbury ligger en særdeles smuk og meget ukendt dal, som på en helt speciel måde har dannet rum for det 20. århundredes måske vigtigste englesamarbejde, nemlig kontakten mellem den clairvoyante iagttager, Geoffrey Hodson, og stedets engle. Selve dalen er en veritabel gral, og den har været med til at forberede englesamarbejdet, der senere udfoldede sig i Findhorn i Nordskotland. Vi tilbringer en dag i Sheepscombe, hvor vi vil åbne os for dalens magiske, fredfyldte rum og forbinde os med dens nøglesteder.

 

Sidhegralen i Dartmoore: 13-16. september

Vi tager dernæst til Devon syd for Glastonbury for at opleve den helt særegne, vilde natur, der åbner ind til Sidhenaturen eller Elverkraften i os. Her bruger vi tre dage, slipper tøjlerne løs og lader os inspirere af den rå natur, der inviterer os til livsdans ind i det ukendte nu’s Gralsrum. Der, hvor øjeblikket fødes på hjertets horisont, omgivet af det grønne vildnis, de strømmende vandmængder og de høje klipper og dybe fald, åbner vi os for Sidhegralens verden og lader elverkraftens sang fuldende den trefoldige gral i os.

 

 

REJSELEDERE & UNDERVISERE

Søren Hauge: Søren har arbejdet som spirituel underviser, coach og forfatter siden 1981. I 30 år var han en frontfigur indenfor de teosofiske foreninger i Skandinavien, medstifter og redaktør for VisdomsMagasinet og initiativtager til Esoterisk Netværk, der omfattede knap 30 foreninger. Han er forfatter til en længere række bøger og har i de senere år specialiseret sig i SoulFlow, SidheVisdom og Energipsykologi. Søren er uddannet magister i idehistorie og filosofi og har årtiers erfaring med arbejde i esoteriske og holistiske kredse i ind- og udland, side om side med interreligiøst arbejde. Hans arbejde i dag er især fokuseret på klientarbejde og undervisning i SoulFlow og SidheVisdom, kombineret med grupperejser, senest til England og Færøerne, og i 2018 og 2019 til Irland, hvilket bliver i samarbejde med bl.a. Sussie Luscinia Nielsen. Søren har i mange år arbejdet med Sidhe-Visdom og Elverkraft.

 

Sussie Luscinia Nielsen: Sussie er uddannet idrætslærer fra Paul Petersens idrætsinstitut og har en basisuddannelse i kropsterapiformen LEP (Life Energy Process ved Stephano Sabetti). Hun har 20 års erfaring som deltager i adskillige sessioner, gruppeforløb og retreats med blandt andet danseterapeut Vivian Persson, der var hendes store læremester og som introducerede naturen som vejleder. Sussie er uddannet i adskillige bevægelsesformer og udtryk, og har selv undervist i de seneste 7 år. Hun har sideløbende studeret traditionel sang og musik på University of Limerick, Irland, har turneret både i ind og udland og har flere udgivelser bag sig, blandt andet det DMA-vindende album Pigens Morgen fra 2007. Hun er desuden uddannet Spirit Guide – Intuitive Mastering og Executive Spirit Coach hos Pia Nissen. I denne periode er hun i gang med at komponere musik til en række Sidhe-digte af poeten AE (George William Russell 1867-1835), er medstifter og leder af Sidhe Guide Skolen sammen med Søren Hauge, som hun også holder andre kurser med.

 

Lyt til Sussie: https://soundcloud.com/sussieluscinianielsen Sussies sange kan også købes, bla. på iTunes – søg fx. på hendes albums Pigens Morgen, Day is Dawning og After Rain. Hjemmeside: www.sorenhauge.com/luscinia – Kontakt: sussienielsen@gmail.com – 2339 5116

 

 

GLASTONBURY er et enestående sted, der er knyttet til legenden om Jesusbarnet, der drog til druidernes land med sin onkel, Josef af Arimathea og grundlagde en kirke lige i Glastonburys hjerte, og det er historien om Kong Arthur, lederen af Ridderne om Det Runde Bord, der er begravet her. Historien om menneskets Gral er derfor dybt nedfældet på dette særlige sted. Ifølge traaditionen befinder den fysiske gral sig også her, under Chalice Well. Men Glastonbury er også et sted, hvor naturmagien lever, forbundet med den keltiske spiritualitet, og landskabstemplet byen delvist befinder sig i, er en dyb underviser, fra the Tor til Wearyall Hill - med the Abbey og Chalice well imellem sig.

 

 

SHEEPSCOMBE VALLEY er en næsten ukendt dal i Gloustershire, som for knap 100 år siden blev udvalgt til en enestående kommunikation mellem den clairvoyante seer, Geoffrey Hodson, og stedets engle engle, der ønskede at skabe et samarbejde mellem os og dem. Dalens magiske fredfyldthed og uforstyrrede natur er helt i særklasse, og vi vil træde ind i denne verden for at forbinde os med englenes Gral, samtidig med at stedet viser vej til det, som kunne udfolde sig på Findhorn i Nordskotland nogle årtier senere. Derfor er det på en ganske særlig måde et arnested for en stor bølge i verden, og nærværet er tindrende levende den dag idag i "fredens dal".

 

DARTMOOR er et område i Sydengland, som emmer af en helt speciel vildhed, og som det er helt oplagt at opsøge, hvis man vil åbne sig for den ustyrlige elverkraft. De sidste dage er vores fokus selve naturen og vores forhold til den ægte, milde vildhed. Her kan den tredje del af vores gralsnatur få udelt opmærksomhed. Vi vil besøge helt specielle steder i denne ustyrlige verden, og tage os tid til at integrere den levende naturlighed og sidhe-naturen - elverkraften - i vores gralsnatur. Det bliver en ganske speciel og også uforudsigelig fase af vores Gralsrejse, hvor de foregående dages processer og fordybelser kan lande, både i den ydre natur og i vores egen natur.

 

 

Ugeprogram 2020

Her følger dagenes programpunkter med forbehold for ændringer.

 

Onsdag den 9. September: Førsel i bus fra Stansted Lufthavn og ankomst i Glastonbury. Gruppesamling og introduktion til rejsens forløb og den trefoldige Grals temaer.

 

Torsdag den 10. September: Vandring op på Glastonbury Tor med undervisning i menneskehedens Gral og meditation udenfor. Senere på dagen fordybelse i Glastonbury Abbey.

 

Fredag den 11. September: Besøg i Chalice Well med meditativ fordybelse i Gralens indre virkelighed. Afsluttende vandring til Wearyall Hill. Tid til at opleve byens mange spirituelle butikker og nyde dens charme.

 

Lørdag den 12. September: Kørsel fra Glastonbury til Sheepscombe Valley, hvor dagen tilbringes i dalen med undervisning og naturmeditation i landskabet, hvor Geoffrey Hodson indledte et samarbejde med engle, der senere blomstrede på Findhorn i Skotland. Særligt fokus på englenes Gral i os. Kørsel tilbage til Glastonbury til sidste overnatning der.

 

Søndag den 13. September: Afrejse fra Glastonbury og kurs mod Devon, hvor vi skal være i Dartmoor. Vi ankommer til vores sted og kommer på plads. Dernæst tager vi til den første destination i området. Undervisning i Sidhe-Gralen i os, og dens betydning.

 

Mandag den 14. September: Vi tager til et særligt udvalgt sted i Dartmoor, hvor vi kan forbinde os med Sidhe-verdenen og erfare Sidhe-gralen i os selv. Hele dagen går med at være udenfor.

 

Tirsdag den 15. September: Vi bruger hele dagen med at tage til andre udvalgte steder i Dartmoor, hvor undervisning, meditation og erfaringsdeling er i centrum.

 

Onsdag den 16. September: Hjemrejse med bus fra vores sted i Devon og til Stansted Lufthavn.

 

PRAKTISK

(RET TIL MINDRE ÆNDRINGER FORBEHOLDES)

 

Kalder denne rejse på dig, så kan du NU tilmelde dig!

 

Destination: Sydvestengland: Glastonbury, Sheepscombe Valley og Dartmoor i Devon.

 

Rejsedatoer: Onsdag 9. september – Onsdag 16. september 2020.

 

Pris: 11.500 Dkr. - ekskl. Flybillet (se under flyrejse længere nede)

 

Logi og transport: Vi bor 4 døgn i Glastonbury og 3 døgn i Devon. De konkrete steder er ved at blive afklaret og oplyses snarest muligt ved tilmelding. Vi har vores egen bus og chauffør, der transporerer os alle dage fra start til slut.

 

Flyrejse: Afrejse fra Kastrup eller anden lufthavn til Stansted Lufthavn i England, hvorfra vi hentes og bringes med bus. Vi kan under særlige forhold bistå med booking af flybillet. Det er vigtigt at få flybilletten på plads hurtigt, så pris og plads er i orden.

 

Antal pladser i alt: Max 20 deltagere – plus Søren Hauge og Sussie Luscinia Nielsen.

 

Tilmelding: 1) Skriv mail til sorenhauge@gmail.com med fulde oplysninger om navn, postadresse, mail og telefonnummer 2) Indbetal depositum (3700,- kr. se nedenfor). Hvis indbetaling af depositum ikke øjeblikkeligt er muligt, aftales konkrete detaljer.

 

Dato for seneste tilmelding: 1. februar 2019.

 

Betaling: Depositum 3.700 DKK. Betales ved tilmelding til WiseHearts Merkurkonto: 8401 – 156 3842 eller MobilePay Erhverv 740 640 (WiseHeart I/S). International bankoverførsel: Swift: mekudk21 - IBAN: dk8684010001563842.

 

Restbeløb: Betales senest 30 dage før afrejse.

 

Afbestillingsregler: Depositummet minus 300 kr. i adm. Gebyr betales tilbage ved aflysning før d. 1. marts 2020, såfremt ny deltager overtager pladsen. Aflysning senere end d.1. marts 2020 kun ved sygdom osv. (gældende regler) med returret til betaling ekskl. depositum.

 

Rejseudbyder: Wiseheart, www.sorenhauge.com v/Søren Hauge & Sussie Luscinia Nielsen.

 

PRISEN DÆKKER
* Ophold i 7 nætter på hotel.
* Morgenmad, frugt og drikkevarer.
* Transport i bus.
* Bus fra Stansted Lufthavn til logi i Glastonbury og retur fra Devon til Stansted Lufthavn.
* Eventuel entré til steder.
* Undervisning & materialer.

 

PRISEN DÆKKER IKKE
* Fly til Stansted Lufthavn, og tilbage
* Transport mellem hjem og lufthavn i hjemland.
* Aftensmad og frokoster.
* Bagageforsikring.
* Rejseforsikring.