Du ved det godt, men...
Du kender sikkert til det, at du trods spirituel åbenhed kan løbe ind i situationer, hvor du bliver voldsomt udfordret, og hvor det virker utrolig svært at praktisere det du dybest set tror på. Oplevelsen af indre kamp, udmattelse og splittelse kan tage over. Manglende energiforståelse og nærvær er årsag til mange af vores største kriser og udfordringer. Vi har måske forstået en del i hovedet, men det er ikke trængt ind i vores følelsesliv og underbevidsthed. Derfor kommer vi ofte i konflikt og ender i stresssituationer med energitab.

 

Praktisk tilgang
Det Healende Rum er en praktisk indføring i enkle og dybe åbninger, der skaber nye betingelser for nærende vækst og stille kraft. Det muliggør at du kan møde og hjælpe med at modne levende indre dele af dig selv - delpersonligheder i dig - som rummer store potentialer og gaver til dit liv. Det healende rum er ikke noget du skal gøre dig fortjent til, eller som du skal opbygge med stor energi. Det er hele tiden til rådighed, men det skal opdages og gøres til en del af hverdagen. I takt med at det sker, vil du opleve gennemgribende forandringer i dit liv.

 

Sådan gør vi
Workshoppen giver dig forståelse og erfaring, så du kan blive fortrolig med Det Healende Rum, både i dig selv og med andre. Vi vil arbejde med forskellige øvelser og dele erfaringer, og undervisningen vil give enkle, kraftfulde anvisninger og indsigter, der er velafprøvede – med baggrund i bl.a. SoulFlow, Incarnational Spirituality og esoterisk psykologi. og som er en arbejdsform jeg kalder transformwise. Helt konkret vil vi fokusere på:

 

  • Suverænitet: Vertikal forankring, empowerment, forbundethed
  • At holde nænsomt rum: Psykologisk og energetisk, værdsættelsens kunst
  • Indre relationsarbejdeKunsten at møde indre delpersonligheder 

 

Alle processer finder sted i en tillidsfuld atmosfære, hvor du respekteres hvor du er med mildhed og værdsættelse, og hvor du kan møde andre hvor de er. Du inviteres muligvis ud over din komfortzone, men du er til enhver tid kaptajnen på dit skib.

 

 

 

Praktisk

 

TID: lørdag den 18. april 2020 kl. 10-17.

 

STED: Aggerupvej 2, Kisserup, 4330 Hvalsø.

 

PRIS: 975,- kr.

 

TILMELDING: A) Skriv til Søren Hauge på sorenhauge@gmail.com og oplys navn, postadresse, mail og tlf-nummer – og B) indbetal beløbet via MobilePay 740 640 (WiseHeart I/S) eller på Merkurbank 8401 - 156 3842. 

 

HUSK at skrive ”Healende Rum” ved tilmeldingen, enten i MobilePay betalingen eller ved bankoverførslen, så vi kan se hvad betalingen vedrører. Pladsen på kurset er ikke gældende før betaling er på plads. Betalinger returneres ikke, medmindre der er tale om alvorlig sygdom, kurset aflyses eller hvis pladsen erstattes af en anden deltager.

 

MEDBRING: Skriveredskaber, frokost og evt. en pude til rygstøtte. Der er kage, kaffe og te som en del af kurset og inkl. kursusprisen.

 

FORUDSÆTNING: At du er i rimelig balance og ikke indtager psykofarmaka.

 

 

 

Søren Hauge

Søren har arbejdet som spirituel underviser, coach og forfatter siden 1981. I 30 år var han en frontfigur indenfor de teosofiske foreninger i Skandinavien, medstifter og redaktør for VisdomsMagasinet og initiativtager til Esoterisk Netværk, der omfattede knap 30 foreninger. Han er forfatter til en længere række bøger og har i de senere år specialiseret sig i SoulFlow, Naturspiritualitet (SidheVisdom) og Energipsykologi. Søren er uddannet magister i idehistorie og filosofi og har årtiers erfaring med arbejde i esoteriske og holistiske kredse i ind- og udland, side om side med interreligiøst arbejde. Hans arbejde, som han overordnet kalder for TransformWise, er især fokuseret på klientarbejde og undervisning i SoulFlow, Transformationsworkshops og Naturspiritualitet, kombineret med spirituelle grupperejser, senest til England, Færøerne, Bulgarien og Irland.