Når modsætninger mødes

Livet er fyldt med vilde modsætninger og kontraster, og når vi ikke evner at bringe dem sammen i et møde, så skaber det kriser med masser af smerte og uforløste energier. Vi ender med at opleve os som versioner af os selv, hvor ingenting rigtig er på rette plads, og hvor ting mislykkes. Det ender i indre kamp og strid, som vi så vender ud mod verden i skuffelser, bebrejdelser og helt unødigt energispild. Den gode nyhed er, at alle vores indre modsætninger har hver deres unikke historie og betydning og de venter på at frisætte deres kraft, når vi giver dem mulighed for at mødes.

 

Dit indre livsgalleri

Du rummer en helt utrolig indre verden af levende stemmer og kræfter, som alle spiller deres rolle for at din verden kan fungere. De kaldes undertiden for delpersonligheder, og de er levende dele i dit indre, ikke mekaniske ”programmer”, men virkelige gestalter, egenskaber eller roller du rummer. Nogle af dem er modne og i balance, og andre er fortrængt ud i dit ubevidste, eller overvælder og dominerer dig i deres overdrevne ensidighed. Så bliver de til bødlen og offeret, kritikeren og den skyldige, pleaseren og strafferen, den bange og den vrede, den opgivende og den oprørske og mange andre tilstande, som du selv kender.

 

Polariteternes dans

Når du opgiver den gamle opdeling i ”enten-eller”, ”rigtigt-forkert” og ”godt-ondt”, og indser at en hvilken som helst tilstand rummer en kraft, der kan blive livgivende, når den mødes rigtigt, så vil du kunne skabe et møde mellem de gamle fjender eller modpoler. Selv de mest indædte og stædige modstandere af forandring inde i dig vil før eller siden give efter for en oprigtig, vedholdende og venlig invitation. De ender med at blive dansepartnere og frisætter en tredje tilstand, ”et højere tredje”, der er en stor gave og berigelse i dit liv. Vismanden Emersons ord ”alt er svært før det er let”, rummer dyb sandhed, og samtidig er det helt afgørende, at vi personligt erfarer at de store floder skabes af de små dråber. Derfor vil vi sætte helt nye ting til spiring gennem nye praksisser, båret af en ny indstilling. Det er stærkt forvandlende, og allerede i den tidlige begyndelse kan du mærke forandring.

 

Sådan gør vi

Workshoppen rummer undervisning, der fører over i praktiske øvelser, hvor du konkret kan få mulighed for at få dine modsætninger til at mødes og skabe transformationer. Vi vil bruge enkle øvelser, der blandt andet er inspireret fra SoulFlow Metoden, Incarnational Spirituality og integral psykologi, men som vigtigst af alt er afprøvet og personligt erfaret, og som er en arbejdsform jeg kalder transformwise. Det omfatter:

 

  • Indfølt sansning: Direkte kontakt med udvalgte, indre delpersonligheder i meditativ åbning
  • Embodiment: Gestik, indlevet bevægelse, kropsliggørelse, konkret udtryk af indre tilstande
  • Skabende dialog: Fortrolig deling af oplevelser, erfaringsdeling og indsigter

 

Alle processer finder sted i en tillidsfuld atmosfære, hvor du respekteres hvor du er med mildhed og værdsættelse. Du inviteres muligvis ud over din komfortzone, men du er til enhver tid kaptajnen på dit skib.

 

 

PRAKTISK

 

TID: lørdag den 6. juni 2020 kl. 10-17.

 

STED: Aggerupvej 2, Kisserup, 4330 Hvalsø.

 

PRIS: 975,- kr.

 

TILMELDING: A) Skriv til Søren Hauge på sorenhauge@gmail.com og oplys navn, postadresse, mail og tlf. nummer. B) indbetal beløbet via MobilePay 740 640 (WiseHeart I/S) eller på Merkurbank 8401 - 156 3842.

 

HUSK at skrive ”Polariteternes Dans” ved tilmeldingen, enten i MobilePay betalingen eller ved bankoverførslen, så vi kan se hvad betalingen vedrører. Pladsen på kurset er ikke gældende før betaling er på plads. Betalinger returneres ikke, medmindre der er tale om alvorlig sygdom, kurset aflyses eller hvis pladsen erstattes af en anden deltager.

 

MEDBRING: Skriveredskaber, frokost og evt. en pude til rygstøtte. Der er kage, kaffe og te som en del af kurset og inkl. kursusprisen.

 

FORUDSÆTNING: At du er i rimelig balance og ikke indtager psykofarmaka.

 

 

Søren Hauge

Søren har arbejdet som spirituel underviser, coach og forfatter siden 1981. I 30 år var han en frontfigur indenfor de teosofiske foreninger i Skandinavien, medstifter og redaktør for VisdomsMagasinet og initiativtager til Esoterisk Netværk, der omfattede knap 30 foreninger. Han er forfatter til en længere række bøger og har i de senere år specialiseret sig i SoulFlow, Naturspiritualitet (SidheVisdom) og Energipsykologi. Søren er uddannet magister i idehistorie og filosofi og har årtiers erfaring med arbejde i esoteriske og holistiske kredse i ind- og udland, side om side med interreligiøst arbejde. Hans arbejde, som han overordnet kalder for TransformWise, er især fokuseret på klientarbejde og undervisning i SoulFlow, Transformationsworkshops og Naturspiritualitet, kombineret med spirituelle grupperejser, senest til England, Færøerne, Bulgarien og Irland.