ER DET DIG?

Er du nysgerrig på  muligheden for et selvhelende liv? Et liv, hvor du måske skal gøre mindre for at være mere og udfolde mere.

 

Mærker du, at du indimellem er på overarbejde i dit indre og ydre liv? Eller at tanker og følelser rumsterer og forstyrrer, så du ikke rigtig kan mærke dig selv og hænger fast i begrænsninger?

 

Har du en længsel efter at livet kan opleves magisk og forunderligt, så din indre natur kan folde sig friere ud? Og er du villig til nysgerrigt at udforske dit selvhelende liv i praksis sammen med andre?

 

Så er denne weekend oplagt for dig!

 

 

EN REJSE IND I DET SELVHELENDE

Alt levende fungerer i sin naturlige tilstand med en dyb evne til at frembringe harmoni og ubesværet balance. Livet vil livet. Det levende er i en ubesværet tilpasning, når det ikke forstyrres. For vi mennesker gælder det kropsligt, energetisk, psykisk og bevidsthedsmæssigt. Alt for ofte spærrer og ødelægger vi de fantastiske muligheder vi har, fordi vi overkomplicerer alt og prøver at styre det, som om vi skal ind og kontrollere noget, der egentlig kan meget bedre selv. Ligesom et sår heler selv, og kroppen finder sine balancer, når vi giver den mulighed, sådan kan vores psyke og sind komme i dyb harmoni, når vi ikke prøver at fixe noget, der er galt, men i stedet nærer det livgivende og lader vores indre muligheder folde sig ud.

 

Tilgangen på denne workshop er at fremme disse forunderlige processer optimalt i vores indre, så vi undgår at hæmme og blokere os selv. Når dit indre får lov til at folde sig mere frit ud, vil det uundgåeligt komme livsbekræftende til udtryk i din hverdag.

 

Livet er selvhelende. Hvis vi giver det lov. 

 

 

DET TAGER DU MED DIG FRA WEEKENDEN

 • Et nyt forhold til fredfyldt tilstedeværelse og forbundethed
 • Strategier til at være mindre på overarbejde og mere i flow
 • Indsigt i hvordan radikal anerkendelse folder livskraften ud
 • En forbedret sans for at fremme helende relationer
 • Klarhed om situationer, hvor du kan aktivere det selvhelende

 

WORKSHOPPENS SELVHELENDE PRAKSISSER

 • Åndedrættets rolle i at etablere dyb ro og selvheling
 • En udforskning af kroppens viden om, hvad du har brug for
 • Selvhelende meditative øvelser
 • Oplevelse af  det livgivende rum
 • Tilstedeværelse i naturens helhedsskabende nærvær
 • Harmonisk udveksling med indre relationer

 

 

WORKSHOPPEN HJÆLPER DIG MED AT NAVIGERE MED LETHED

Weekenden giver dig mulighed for at blive bedre til at navigere i dit liv og folde dig frit ud med større lethed og ubesværet energi. Workshoppen er en praktisk, fælles udforskning, der fokuserer på det erfarede, og på at indsigterne om det selvhelende bringes ind i vores hverdag og levede liv. Det er en oplevelsesproces, der vil nære det livgivende, lytte til vores indre visdom og lade det dybere i vores natur folde sig ud. Vi vil gennem oplæg og øvelser for både krop, hjerte og hoved undersøge og opleve, hvordan det rent faktisk virker. Undervejs får vi øje på, hvad der hindrer og understøtter et selvhelende liv.

 

 

ORGANISK VISDOM

I det enkle og naturlige er der en dybde, som vi ofte helt overser. I løbet af workshoppen introducerer, undersøger og leger vi med en enkel, tredelt, kraftfuld og transformativ metode, som åbner adgangen til det selvhelende liv. Vi kalder det organisk visdom, og metoden rummer tre centrale ledetråde, som helt konkret hjælper os med at ankomme til vores centrale væren, åbne for de ubesværede, helende processer og etablere samskabende flow i os selv og med verden.

 

Forståelserne bag metoden til det selvhelende liv er baseret på vores erfaringer gennem adskillige årtier. Metoden bygger særligt på indsigter fra fem faglige vinkler: Vildhjertevejen (naturspiritualitet), Ki-Zen Yoga (åndedræt og kropsbevidsthed), SoulFlow Metoden (healingsterapi), Teori U (helhedsbevidsthed) og De 3 Principper (psykologi).

 

 

NATUREN SOM VEJLEDER

Vi vil følge den visdom naturen vækker i os. Det vil sige at vi lærer af den ydre natur på en ubesværet og uanstrengt måde, som vækker bevidstheden om vores indre natur. Naturen handler på dette tidspunkt af året om tilbagetrækning ind mod den nøgne essens og en større tilgængelighed til vores eget indre. Vi benytter os i workshoppen af, at årstiden indbyder til lige netop dette. Derfor skal vi udenfor i naturen i løbet af weekenden.

 

 

UNDERVISERNE

Hanne Vibe

Hanne har arbejdet som konsulent og leder i 30 år med at styrke god ledelse, selvledelse og skaberkraften i private og offentlige organisationer. De seneste 5 år har hun også undervist yogahold i naturen. Hendes baggrund er cand.merc. i ledelse og kommunikation, basisuddannelse i psykoterapi (2 år) og Ki-Zen yogalærer. Hun arbejder helhedsorienteret med livskraft, transformation og samskabelse. www.wildheartleadership.com

 

Søren Hauge

Søren har arbejdet som spirituel underviser, coach og forfatter i 40 år og er uddannet magister i idéhistorie og filosofi. De seneste 10 år har han specialiseret sig i SoulFlow Metoden (healingsterapi) og Vildhjertevejen (naturspiritualitet). Han er forfatter til 22 bøger og arrangerer spirituelle grupperejser i udlandet. Han har privat klientpraksis og hjælper mennesker med at udfolde deres inderste muligheder. www.sorenhauge.com

 

 

PRAKTISK

 

TID

Weekendworkshoppen foregår lørdag og søndag den 29. og 30. oktober 2022, lørdag kl. 10:00-17:30 og søndag 9:30-17:00. Der serveres kaffe/te fra lørdag kl. 9.30 og søndag kl. 9.00. Kom i god tid inden start, så vi kan begynde uden forsinkelser.

 

STED

Ådalen Kursuscenter, Kyndeløse Strandvej 22, 4070 Kirke Hyllinge. Se HER

 

PRIS

Workshoppen koster 2400,- kr. og inkluderer vegetarisk frokost begge dage og kaffe/te/kage/frugt til pauserne.

 

MEDBRING

 • Tøj, fodtøj og siddeunderlag til at kunne være udenfor et par timer
 • Lukket vandflaske med, da glas og drikkevarer ikke kan medbringes i salen
 • Skriveredskab

 

MULIG OVERNATNING

Det er muligt at overnatte på Ådalen Kursuscenter, hvor kurset foregår. Se HER. Kontakt for nærmere info: info@visitaadalen.dk Der er et begrænset antal værelser, så kontakt gerne i god tid om overnatning.

 

TILMELDING

1) Skriv en mail til Søren på sorenhauge@gmail.com eller Hanne på hanne@wildheartleadership.com og oplyse dit navn, adresse og telefonnummer.

2) Indbetal depositum på 1000,- kr. eller det samlede beløb på de 2400,- kr. enten via bank – Merkur: 8401 – 156 3842, eller via MobilePay til WildHeart 203020. Når depositum og mail med personlige oplysninger er på plads, er du endeligt tilmeldt. Betaler du depositum, så skal restbeløbet på 1400,- kr. være betalt senest 17. oktober.

 

HUSK: Du er tilmeldt, når du har skrevet til os og indbetalt. Tilmelding og betaling er bindende.