TransformWise betyder indsigtsfuld transformation eller forvandling med visdom. Visdom er hjerteintelligens og forvandling er udvikling i det udtryk livet har. Med hjertets intelligens, det vise hjerte – WiseHeart – sker livets transformationer til helhedens bedste.

 

Her følger en beskrivelse af, hvad TransformWise er, helt overordnet og ind i essensen, og dermed hvad fundamentet og værdigrundlagert er i alt mit virke.

 

 

Himmel, Jord, Hjerte

TransformWise tager udgangspunkt i himlens, jordens og hjertets ligeværdige realitet, hvor himlen er ånden, faderen eller kilden, jorden er stoffet, moderen eller udtrykket, og hjertet er nærværet, barnet eller midten.

 

Ånd, Sjæl, Personlighed

TransformWise opfatter kilden eller ånden som det skabende udspring, sjælen er bevidsthedens essens og personligheden er sjælens skabende udtryk, mentalt, emotionelt, energetisk og fysisk.

 

Ukrænkelig værdifuldhed

TransformWise ærer personligheden som et udtryk for den inderste essens, og derfor suveræn, værdifuld og enestående, og bestemt til mere og mere at lære unikt at udtrykke sjælen.

 

Levende proces

TransformWise er evolutionær, energetisk og transformativ spiritualitet, der sætter sin fulde lid til den levende proces, og til visdommen i alle udfoldelser, i takt med at nærværet åbner sig. Udvikling er kontinuerlig, alt er energetisk og transformativt.

 

Erfaringsskabelse

TransformWise er en tilgang til spiritualitet, der altid er erfaringsbaseret, og som fører til voksende kraft, kærlighed og kreativitet i den enkeltes væren og gøren.

 

Hjerteindsigt

TransformWise er en tilgang til spiritualitet, der fokuserer på hjerteindsigten i enhver proces, hvilket vil sige nærvær, medfølelse og klarhed.

 

Manifesteret virkelighed

TransformWise har til formål at alle indre processer, oplevelser og erfaringer fører til sanselige, konkrete resultater, der forvandler den enkelte og verden.

Dette er TransformWise

 

Søren Hauge, februar 2020