WildHeart er mit firmanavn og signalerer præcis hvad jeg bestræber mig for at være og gøre. Der er forskel på vildhed og vildskab. Vildskab i min forståelse er blind og kan være meget voldsom, hvorimod vildhed er en væren, der altid er båret af mildhed og vågenhed.

 

Vi behøver virkelig vildhed, hvis der skal være livstro, livshåb og livskærlighed. En verden tæmmet af forudsigelige gentagelser kan ikke udfolde sig og vise, hvad livet rummer. Derfor behøver vi autentisk, mild vildhed.

 

Her følger en beskrivelse af, hvad WildHeart er i mit arbejde, helt overordnet og ind i essensen, og dermed hvad fundamentet og værdigrundlagert er i alt mit virke.

 

Himmel, Jord, Hjerte

WildHeart tager udgangspunkt i himlens, jordens og hjertets ligeværdige realitet, hvor himlen er ånden, faderen eller kilden, jorden er stoffet, moderen eller udtrykket, og hjertet er nærværet, barnet eller midten.

 

Ånd, Sjæl, Personlighed

WildHeart-aktiviteter opfatter kilden eller ånden som det skabende udspring, sjælen er bevidsthedens essens og personligheden er sjælens skabende udtryk, mentalt, emotionelt, energetisk og fysisk.

 

Ukrænkelig værdifuldhed

WildHeart ærer personligheden som et udtryk for den inderste essens, og derfor suveræn, værdifuld og enestående, og bestemt til mere og mere at lære unikt at udtrykke sjælen.

 

Levende proces

WildHeart er evolutionær, energetisk og transformativ spiritualitet, der sætter sin fulde lid til den levende proces, og til hjertevisdommen i alle udfoldelser, i takt med at nærværet åbner sig. Udvikling er kontinuerlig, alt er energetisk og transformativt.

 

Erfaringsskabelse

WildHeart er en tilgang til spiritualitet, der altid er erfaringsbaseret, og som fører til voksende kraft, kærlighed og kreativitet i den enkeltes væren og gøren.

 

Hjerteindsigt

WildHeart er en tilgang til spiritualitet, der fokuserer på hjerteindsigten i enhver proces, hvilket vil sige nærvær, medfølelse og klarhed.

 

Manifesteret virkelighed

WildHeart har til formål at alle indre processer, oplevelser og erfaringer fører til sanselige, konkrete resultater, der forvandler den enkelte og verden.

 

 

 

Søren Hauge, februar 2020