Opdagelsen af dig selv er den største af alle rejser. Du kan læse endeløse rækker af bøger om bevidsthed og spiritualitet, og du kan møde masser af fascinerende mennesker, som siges at være oplyste og ophøjede, men det er først når der virkelig begynder at ske afgørende ting i dig selv, at rejsen for alvor begynder. Opdagelsen af, hvem og hvad du virkelig er, kan aldrig blive navlepilleri, fordi du er dybt forbundet med alt. Derfor er din opdagelsesrejse en del af den større helheds bevidstgørelse, og derfor gør din egen proces en forskel, der kan mærkes.

 

Opvågningens tid

Livet handler om opvågning, om at blive stadig mere klar og bevidst, om at ankomme til det skabende liv, hvor lyset, kærligheden og kreativiteten kan udfolde sig med den glæde, fred og kraft, som venter på at blive sat fri. Det er den største opdagelsesrejser af alle, for den åbenbarer kilden til livets mening, og giver dig de mest utrolige gaver og muligheder: miraklet og fryden ved at være til og evnen til at gøre verden til et bedre sted. Jo mere vågne vi er, desto mere kan vi være i glæden og det skabende nu. Tiden NU er til opvågning som aldrig før!

 

Rejsen du aldrig drømte om

Opvågningsrejsen vil føre dig til steder, begivenheder og erfaringer, som du aldrig kunne regne ud på forhånd, og som vi påvirke og ændre dig på de dybeste måder. Det fører både til de mest forunderlige og pragtfulde tilstande, og til de tungeste og sværeste oplevelser du allerhelst ville slippe for, hvis det overhovedet var muligt. På dette kursus vil vi i en levende balance mellem teori og praksis udforske hvad opvågning egentlig er. I alle processer vil vi fokusere på personlig erfaring og direkte oplevelse, så det vi giver opmærksomhed bliver levende og vedkommende.

 

Dybets skjulte skatte

De største skatte er ofte der, hvor vi aldrig søger. Sjældent søger vi efter det ophøjede i de sværeste tilstande i os selv. Men det er der, hvor vi bliver hårdt ramt i livet, at det vigtige findes. Det er i de dybeste huler og grotter i os selv, hvor de mest mageløse ædelsten og krystaller findes. Det bliver vigtigt at forstå, for i takt med at vi vågner mere op til vores fulde natur, frisætter vi også bundne og fortrængte kræfter i vores eget indre. Derfor er det afgørende for vores opvågningsprocesser, hvordan vi møder os selv, når vi er under pres, og om vi kan udvinde de skjulte skatte i tilstande, der fortvivler og lammer os eller skaber kaos og raseri.

 

Megen velment spiritualitet går galt i længden, fordi en misforstået, glædesforladt disciplin slukker lyset, og en hårdhændet behandling af en selv forsøges praktiseret i håbet om uselvisk kærlighed til andre. Det er kun et spørgsmål om tid før man med stor sikkerhed støder på grund, fordi man ikke møder sig selv nænsomt. Dybest set handler det om, at vi lærer, ikke blot at udholde eller tåle vores personlighed med en vis selvforagt og flovhed, men helt ægte at elske og ære den, og forstår værdien af alle de dele den indeholder. Det opdager vi i takt med at vi laver det psykospirituelle arbejde, som bringer os helt ned i de underbevidste lag af fortrængte tilstande. Herfra kommer kræfterne, som frisætter spiritualiteten, når vi vel at mærke møder alt med nænsomhed og empati, og frisætter det som lys, der kan komme tilbage til kilden.

 

Det bedste af, hvad jeg har lært

Essenser af, hvad jeg har lært gennem 40 års bevidst, spirituel livsrejse deles i dette felt, dybt præget af min egen rejse og personlige erfaringer. Læringer fra teosofien, den esoteriske og integrale psykologi, psykosyntese, Incarnational Spirituality, SoulFlow-metoden og SidheVisdom (vild spiritualitet) er her lagret og omformet lige til dig.

 

Hvad giver kurserne dig?

Kurset – og de mulige efterfølgende kurser – vil kunne gøre dig mere livsvågen og klart til stede, hvilket helt konkret betyder at du får:

 

  • HJERTE: Mere plads til hjertet i dit liv, hvilket øger lyset og varmen i din tilstedeværelse og helt enkelt får dig til at vågne mere op som et medfølende og venligt medmenneske.
  • NÆRVÆR: En bedre evne til at møde det svære og tunge i dig selv, så det ikke blot tynger, men forvandles og frisætter skjulte og uundværlige livsressourcer.
  • LIVSLYST: Mere plads til din livslyst og den meningsfulde glæde ved at være til i verden og bidrage med din originale kreativitet og skaberkraft.
  • FRIHED: En lettere adgang til at kunne indtage positionen som iagttager, så du kan frigøre dig fra afhængighed af ting eller oplevelser.

 

Fem faser

Opvågningsrejsen er ikke en afsluttet proces, men en fortsat udfoldelse, som gentager sig selv i cyklus efter cyklus. Hvordan det helt præcist sker for den enkelte, er helt unikt, men der er visse universelle faser, som kan genkendes for os alle. De kan beskrives som vækkelse, intensivering, formskifte og transcendens, der fører til den fulde opvågning på ethvert givet trin. Undervejs aktiverer de erfaringer, der uundgåeligt skaber ubalancer, som er vigtige læreprocesser for os.

 

Et levende værksted

Weekendkurserne kan tages hver for sig, men det anbefales at man har deltaget på et foregående kursus inden man fortsætter på videregående, da tidligere stof ikke repeteres igen og igen. Alt sker i et levende værksted, hvor undervisning, øvelser og erfaringer vekselvirker. Vi arbejder med krop og bevægelse, sanseøvelser, meditationer, enkle ritualer, lyd og kreativt udtryk, kombineret med formidling og skabende dialog.

 

Webinarer mellem weekender

Mellem hver weekend vil der være online-webinarer og lydfiler, hvor der vil blive givet støttende undervisning, øvelser og tid til spørgsmål og svar i forhold til praksis. På den måde bliver der fulgt op på de processer, som finder sted, og en dybere integration kan styrkes til hverdagen. Der bliver givet øvelser mellem weekenderne, som kan hjælpe med at omsætte teori til praksis og skabe de direkte erfaringer, som understøtter en stadig større opvågning.

 

OPVÅGNING 1: Lydfiler: OPDAG DIG SELV
Første fase kommer til dig i form af en serie lydfiler, der underviser dig. Temaet vil være opvågningens fem faser også med fokus på de ubalancer faserne rummer, så der skabes en sund indstilling og en spirituel realisme for autentisk vækst. Lydfilerne vil give dig en essens, som danner baggrund for de to weekender.

 

 

 

 

 

OPVÅGNING 2: Weekend 10-11. august: KOM TIL DIG SELV
Weekenden åbner for det dybere psykospirituelle arbejde, hvor mødet med tunge og svære sider i os selv (frygt, vrede, sorg, opgiven, usikkerhed osv.) går hånd i hånd med at tage ejerskab for det lysende hjertes skaberkraft, som vi dybest set ér. Vi vil have fokus på at opvågning er en landing i os selv, som åbner os for verden med varme, forbundethed og skabende generøsitet.

 

 

 

OPVÅGNING 3: Weekend 31/8 - 1/9: BLIV DIG SELV
Weekenden åbner for helhedsprocesser, hvor vi praktiserer kunsten at balancere indtryk med udtryk, følsomhed med handlekraft og væren med gøren. Vi vil fortsat arbejde psykospirituelt med at transformere udfordrende tilstande (sorg, frygt, vrede osv.), så vi bliver stadig mere gennemsigtige for os selv, samtidig med at vi giver myndighed til at træde i karakter som sjælens personificerede lys.

 

 

 

 

DET PRAKTISKE

1) Du kontakter Søren Hauge på sorenhauge@gmail.com eller SMS 60884106. og oplys fulde navn, adresse, mail og mobilnummmer.
2) Du aftaler en samtale med Søren på telefon (eller skype)
3) Du indbetaler 500,- kr. i depositum og restbeløbet senest 1. august. (Se nedenfor)

OPVÅGNING 1 - LYDFILER: Tilsendes dig efter tilmelding.
OPVÅGNING 2 - WEEKEND: 10-11/8 2019, begge dage kl. 10-17.
OPVÅGNING 3 - WEEKEND: 31/8-1/9 2019, begge dage kl. 10-17.

STED: Den Gyldne Cirkel, Sonnerupvej 25, 3300 Frederiksværk. PRIS FOR WEEKENDERNE: 3600,- kr. (SPECIALPRIS FOR DGC-medlemmer: 2800,-) + evt. overnatning (se nedenfor). Depositum på 500 betales ved tilmelding - resten senest 1. august. Betaling sker til Merkur Bank: 8401 156 3842 ELLER MobilePay – 740 640 (WiseHeart I/S – Søren Hauge) (HUSK at angive “OPVÅGNING”). Pladsen på kurset er ikke gældende før depositum er indbetalt. FORUDSÆTNINGER: At du er i rimelig balance og ikke indtager psykofarmaka. OVERNATNING OG MAD: Samtidigt med tilmelding kan der bestilles overnatning for 170-250 kr (120/200 kr. for medlemmer af Den Gyldne Cirkel) pr. nat, samt aftensmad lørdag for 125 kr. Dette bestilles på info@dengyldnecirkel.dk (evt. 4777 2424) – maden senest 1. august (første weekend) og 20. august (anden weekend). Betaling for begge dele (evt. overnatning/mad) aftales med Den Gyldne Cirkel – skriv til mailen ovenfor. RENGØRING: Den Gyldne Cirkel ledes af frivillige, og for at holde priserne nede hjælper kursisterne til dels med rengøring af deres værelser og lokaler, som anvendes. FROKOST (og evt. morgenmad): sørger du selv for. MEDBRING: Skriveredskaber og evt. en pude til rygstøtte. Husk også at medbringe UR, så du kan holde tiden ved øvelser udenfor. (enten separat ur eller på din telefon). Der er kage, kaffe og te som en del af kurset og inkl. kursusprisen.