Konsultation

SoulFlow & Livsvejledning

Hvis du har brug for at komme videre i dit liv, og du gerne vil have den spirituelle dimension med, så tilbyder jeg livsvejledning og SoulFlow. Mange kæmper med at integrere det personlige og åndelige liv og oplever indre kampe, hvor modstridende stemmer er i indbyrdes strid. Her er der brug for praktiske tilgange og et empatisk møde med det indre liv og de sider, som er hæmmede, fortrængte eller alt for dominerende.

 

· Det kan være frygt, sorg eller vrede, som blokerer, og som får dig til at mangle livsglæden og oplevelsen af mening og livsformål.

 

· Det kan være følelsen af at være i en ørkentilstand, hvor alt står stille, og hvor du ikke oplever at der er hjælp eller inspiration at hente.

 

· Det kan også være at du længes efter at det spirituelle kan få mere plads i dit liv, og du mangler at mærke hvad vej du skal gå.

Her tilbyder jeg at møde dig hvor du er, være din ledsager på rejsen og vejlede dig. Den følelsesmæssige kontakt er her afgørende, og SoulFlow Metoden er mit dybeste redskab, der frembringer varige transformationer for rigtig mange mennesker. Det er også vigtigt at få livsindsigter, der inspirerer og opløfter. Her kan energipsykologien være en af mulighederne. Endelig er den helt praktiske dimension helt uundværlig. Her kan livsvejledningen være gennem konkrete øvelser og opgaver, som skaber retning og giver konkrete erfaringer og nye færdigheder. Du kan læse mere om SoulFlow, Praktisk livsvejledning og Energipsykologi her under det praktiske.

Praktisk

 

ÅDALEN KURSUSCENTER, KYNDELØSE: Kortet øverst viser Kyndeløse ved Ejby Ådal inderst i Isefjord. Kortet længere nede viser hvordan der på adressen er en parkeringsplads, (her angivet med blåt), og selve adressen er angivet med rødt. På døren står der SØREN HAUGE, WILDHEART, så du ikke er i tvivl.

 

KØBENHAVN: Billedet viser Niels Hemmingsensgade 20B, ved Helligåndskirken og Strøget lige bag Storkespringvandet.

 

 

 

Priser:

KYNDELØSE OG ONLINE: Livsvejledning og/eller SoulFlow: 950,- kr.

KØBENHAVN: Livsvejledning og/eller SoulFlow: 1050,- kr.

 

Tid: 90 minutter (halvanden time).

 

Betaling: Betaling sker senest 3 dage før konsultation på Merkurbank 8401-156 3842 bemærk ny konto, eller på MobilePay 203020 (WildHeart) bemærk nyt MobilePay Husk at angive navn og ”konsultation”. I tilfælde af aflysning, skal det oplyses senest 3 dage før konsultation, hvis pengene skal returneres, med mindre der er tale om særligt tungtvejende grunde.

 

Kontakt/aftale: Skriv til mig på mail: sorenhauge@gmail.com - og så aftaler vi nærmere.

Sted: Du har 3 muligheder, 1) ONLINE via Zoom, Skype eller Messenger, 2) I KYNDELØSE, Kyndeløse Strandvej 22B, Kyndeløse, 4070 Kirke Hyllinge, eller 3) KØBENHAVN, Niels Hemmingsensgade 20A.

 

NB: Jeg tilbyder hjælp til rimeligt velfungerende mennesker, der gerne vil videre i deres liv, og som måske er stødt på hindringer. Det forudsættes at du har en åbenhed overfor spiritualitet og et ønske om at det spirituelle integreres i dit daglige liv. Jeg er ikke uddannet psykoterapeut, og arbejder ikke med svær afhængighed eller med mennesker, der indtager psykofarmaka. Dine data er fortrolige, og jeg følger DGPR-reglerne om persondata.

SoulFlow sessioner

SoulFlow er en meditativt guidet, healingsterapeutisk metode, en psykospirituel praksis, der skaber et samarbejde mellem din underbevidsthed og dens stemmer eller roller, dit bevidste, daglige selv og din højere bevidsthed. Arbejdet sker gennem en særligt guidet, healingsmeditativ proces, hvor jeg undervejs hjælper dig med at skabe kontakt med dine underbevidste delpersonligheder (roller/stemmer/indre sider) og påbegynde et nyt samarbejde, som integrerer dem med resten af din bevidsthed, både dit bevidste selv og din højere bevidsthed. Kort sagt, får din underbevidsthed, din hverdag og dine dybeste længsler til at samarbejde og ikke modarbejde hinanden.

En SoulFlow-session består af forskellige stadier og har samtidig altid et meget improviserende element, beroende på den konkrete situation. Det helt basale er dog, at en delpersonlighed (en indre side, rolle, tilstand) kontaktes og mødes med radikal påskønnelse. Der skabes en udveksling med den, som både betyder, at den får kommunikeret sin tilstand og sit behov, og at du får den bevidstgjort om, at den lever indeni og deler sjæl med dig. Dernæst tilbydes den en integrerende transformation, som optimalt fører til en fuldstændigt ændret tilstand, og som sker frivilligt og med dens egen accept og samarbejde med dig. Uanset om processen kan gennemføres i én session eller over flere gange, så vil du kunne erfare mærkbare forandringer i det daglige liv – og det er helt afgørende at sessionerne skaber konkrete resultater du har gavn af.

En session vil med forberedelse typisk tage mellem en og halvanden time, og det almindelige er at påbegynde et forløb med flere sessioner, så din underbevidstheds forskellige sider bliver bragt i et helt nyt samarbejde med dit bevidste selv og din højere bevidsthed.

SoulFlow Metoden er ikke for alle og kan ikke ”fikse” alt muligt på et øjeblik. Dybe, psykiske ubalancer, må undertiden tackles med andre metoder, og hvis ikke du er i stand til at kunne agere iagttager – dvs. observere dine indre tilstande og skelne mellem dig selv og dem – så er det meget svært at benytte metoden. Det er en specialiseret metode, som undertiden må kombineres med andre tilgange, og som ikke egner sig for alle. Men for dem, der er modtagelige for dens særlige tilgang, kan forbløffende resultater opnås, vel at mærke med varige virkninger. Et virkeligt samarbejde mellem underbevidsthed, bevidsthed og højere bevidsthed skaber permanente forandringer.

Livsvejledning

Livsvejledning har klart fokus på at bevidstgøre dit livsformål, at stimulere dine centrale kerneværdier og din livsledelse fra hjertet. Vejledningen vil belyse dine centrale udfordringer og her kan reflekterende, kreative og meditative metoder benyttes som en hjælp.

Spirituel livsvejledning kan antage mange former og vil variere i forhold til dine behov og din konkrete situation. Formålet vil altid være at få afdækket dine dybere behov for livsmening, glæde og kreativitet, og de tilstande og mønstre, som står i vejen for disse behov. Jo mere du kommer i harmoni med dit livsformål og dine inderste værdier, desto tydeligere bliver det for dig, hvad du har brug for at arbejde med.

Foruden de erfaringer og indsigter jeg generelt har fra min egen spirituelle livsrejse de sidste 40 år, så inddrager jeg øvelser jeg har lært og anvendt fra psykosyntesen, integral spiritualitet og især Incarnational Spirituality, som jeg har tilegnet mig gennem David Spangler og i Lorian Association. Baseret på din situation vil jeg typisk også give dig opgaver eller øvelser, som du arbejder med, og som frembringer virkninger, der yderligere kan hjælpe med din afklaring og evne til at leve dit liv med glæde, hjerte og kreativitet.

Meditationsvejledning kan også i høj grad være et af elementerne, der inddrages i forhold til dine behov, din viden og din situation. Det vil sige en personligt tilpasset anvisning og vejledning, som du kan bruge. Guidede meditationer kan eksempelvis optages til videre anvendelse, og nye øvelser kan anvises efterhånden som behov opstår.