KOM MED PÅ EN DYB, MILD OG VILD REJSE!

 

Den 28. september 2024 starter det tiende hold på SoulFlow-terapeut-uddannelsen, og du kan allerede nu tilmelde dig, mens det niende hold er på rejsen.

 

Vi inviterer dig til at komme med på det, der for dig kan blive en exceptionelt dyb, livgivende og transformativ rejse, som gradvist omformer dine stivnede, tøvende og hæmmede sider til fuld udfoldelse af det magiske og hjertefulde, som de indeholder i deres kerne.

 

Vi tilbyder denne uddannelse, fordi SoulFlow har dyb betydning i vores eget liv, og fordi det ville være forkert ikke at dele noget, der er så værdifuldt. Vi er derfor stærkt, personligt motiverede, og stiller vores dedikerede faglighed til rådighed. Det er et stort privilegium at være på rejsen med andre, og være vidne til, at de lærer et håndværk, der kan blive til livskunst.

 

 

BLIV VEN MED DIG SELV

 

Du ved, hvordan det føles, når du er i splid med dig selv, og forskellige sider af dig tørner sammen og skaber splittelser og kriser i dit liv. Du kender garanteret også til, hvordan du kan være venlig mod andre, men hård ved dig selv, og at det ind imellem kan være svært at se, hvordan du kan opnå den indre harmoni, som du dybest set længes efter. Du er ikke nok i fred med dig selv.

 

Men sådan behøver det ikke at være. Det er muligt at opløse de indre spændinger, uden at det skal være hårdt arbejde og en stadig kamp, der virker endeløs og uden mærkbare og varige resultater. Du kan påbegynde en indre, fredsskabende proces, som hverken er slidsom eller kompliceret, men derimod mild og dyb. Dette er SoulFlow uddannelsen! Læs herunder og find ud af, om uddannelsen er noget for dig.

 

1. Hvad er SoulFlow?

 

2. Det giver uddannelsen

 

3. Rammer og forløb

 

4. Det praktiske

 

5. Oplev SoulFlow

 

6. Mere om SoulFlow

 

 

 

 

ET KERNEREDSKAB TIL DIN LIVSREJSE

 

SoulFlow Metoden er et kerneredskab på din transformative livsrejse. Det er både en terapiform, du kan modtage eller trænes og uddannes i, og en livstilgang, en måde at være i verden og med dig selv på.

 

 

HØJDE, DYBDE OG HJERTE

 

Både underbevidstheden og den højere bevidsthed spiller en vigtig rolle i SoulFlow, som er et praktisk udtryk for transpersonlig psykologi og en spirituel livstilgang. Den højere væren inviteres ind i et samarbejde med det bevidste selv, og sammen skaber de en ny relation til underbevidsthedens forskellige dele, som bliver integrerede og udfoldede i livets helhed. Den forener empati, intuitiv navigation, bevidsthedsklarhed og nærvær med at møde og forløse underbevidsthedens urkræfter og dybe, instinktive potentialer.

 

På uddannelsen til SoulFlow-terapeut vil du gradvist og i et trygt miljø blive trænet i en af de mest effektive spirituelle metoder til at frigøre blokeret flow i det underbevidste, og til at skabe flow i hele dit liv, på alle niveauer fra sanselig kropslighed til subtil åndelighed.

 

 

EN PSYKOSPIRITUEL TERAPIFORM

 

SoulFlow Metoden giver dig redskaberne og færdselsreglerne til at møde livskraften og mulighederne i selv de sværeste tilstande. Hvad enten det er frygt, vrede, modløshed, sorg eller ensomhed, så findes der et levende lys og en ægte livskraft gemt i disse begrænsninger, som kan forvandle stivnede mønstre og frisætte dig fra deres indflydelse.

 

SoulFlow Metoden er både psykisk og spirituel. Den kaldes derfor også psykospirituel terapi. Det betyder at den rækker dybt ned i det ubevidste, men også højt op i det højere bevidste. Derfor kan den både kaldes personlig og transpersonlig. Den integrerer arbejdet med det underbevidste og åbenheden for det spirituelle - på en erfaringsbaseret og helt konkret måde.

 

SoulFlow Metoden er forbløffende enkel og dyb, og er kendetegnet ved at være særligt indfølende og virkningsfuld. Det er en særdeles blid, ubetinget påskønnende, healings-terapeutiske tilgang, som bygger på meget enkle, men dybt forankrede principper.

 

 

METODENS 1-2-3

 

SoulFlow udføres i et guidet flow, som åbner til en samtale mellem terapeuten og den, der guides. Gennem metodens særlige form og i samspillet undervejs, hjælpes de kontaktede dele ind i en levende og helende forbindelse med den guidedes samlede væren. Den guidede bliver her sin egen terapeut med terapeutens støtte.

 

Gennem sin særligt milde og indfølte facilitering skaber SoulFlow transformationer af det, som hæmmer og fastlåser vores menneskelige trivsel og sunde vækst. Når adskilte og hæmmede dele bliver bragt til udfoldelse af deres inderste potentialer og i samklang med hele mennesket, er virkningen forbløffende og dybtvirkende.

 

SoulFlowTerapien foregår i et guidet rum, som terapeuten etablerer i et samarbejde med modtageren. Metoden hviler på 3 grundelementer, der udfoldes i enhver session.

 

1) SØJLEN: Først skabes der et vågent nærvær med en særlig hjerte-himmel-jord-forbindelse.

 

2) RUMMET: Dernæst åbnes der på en guidet måde for et nænsomt og gæstfrit rum i det indre, som skaber de rette betingelser.

 

3) NAVIGATIONEN: Endelig navigeres der kyndigt og indfølt i mødet med den del, som inviteres og hjælpes til at blive hjulpet og frisat.

 

 

 

 

EN UNIK, TRANSFORMATIV LIVSTERAPI

 

SoulFlow er en unik metode, som skaber forandringer, der virker i det virkelige liv. Derfor er SoulFlow en helt oplagt mulighed, hvis du længes efter at begynde på en dybere forvandlingsrejse, som virkelig gør en forskel. Og som gør dig i stand til at hjælpe andre. Uddannelsen til SoulFlow-terapeut har eksisteret siden 2012 og den er udviklet i Danmark, hvor den anvendes i private sessioner og hvor interesserede uddannes i metoden.

 

Uanset om du er psykoterapeut, coach, behandler, eller helt enkelt bare gerne vil på en dybt transformativ rejse, der gør dig til et mere helt menneske, så er SoulFlow et oplagt valg. Det er en metode, som:

 

A. GØR DIG I STAND TIL

at møde og transformere dine indre blokeringer og det, der begrænser din livsudfoldelse.

 

B. LÆRER DIG BLIDT OG DYBT

at kontakte og frisætte dine inderste kvaliteter og de kraftfulde potentialer, som du rummer.

 

C. HJÆLPER DIG MED

at blive den du længes efter at være, og gør det muligt for dig at hjælpe andre med det samme.

 

 

IKKE ET KVIKFIX

 

SoulFlow er ikke et kvikfix, der på rekordtid lover at ændre alle livets udfordringer. Som med alt andet sundt og bæredygtigt gælder den regel, at en dybere proces tager tid og forudsætter vedholdenhed og oprigtig vilje til forandring. SoulFlow tackler ikke dybe afhængighedsproblematikker eller tilstande, hvor psykiatri og stærkt psykofarmaka er involveret. Her anbefaler SoulFlow-terapeuterne kontakt til særligt trænede psykoterapeuter og psykologer, der specifikt arbejder med det.

 

Der forudsættes en vis form for basal balance og robusthed, og en generel spirituel åbenhed. Til gengæld er virkningen af SoulFlow lige så dyb og virksom som metoden er blid og enkel. Resultaterne i det konkrete liv er dybt mærkbare og velafprøvede.

 

 

MØDET MED DIT LEVENDE INDRE

 

Den største barriere for et kærligt, kreativt og fredfyldt liv er blokeringer og hæmninger i det underbevidste. Hvis ikke det underbevidste og dets mange sider mødes med interesse og empati, skaber det dybe frustrationer og fastlåsninger, der i alvorlig grad ødelægger livskvaliteten og mulighederne for det gode liv. Men sådan behøver det slet ikke være.

 

Din indre verden er levende. Den er ikke blot kropslige mekanismer eller automatiske programmeringer, som du skal skifte ud. Din psyke, dit sind, din underbevidsthed og din større bevidsthed er en forbløffende og rig verden, der har sit eget liv, og som må mødes med samme respekt, som du møder et medmenneske.

 

Det underbevidstes levende verden kan blive en ven og en samarbejdspartner i dit liv, så din dybeste væren og vision for et godt liv kan bringes ud i et glædesfyldt samspil med dine relationer og din hverdag. Det sker gennem dybt anerkendende processer og ved at bruge den psykospirituelle SoulFlow Metode, som både er en helt konkret praksis og en livsfilosofi – en tilgang til livet.

 

 

12 ÅRS METODEUDVIKLING

 

Mange mennesker har siden 2012 taget uddannelsen til SoulFlow-terapeut, og deres glæde ved metoden taler helt sit eget sprog. Blandt de uddannede er der en del psykoterapeuter, coaches og behandlere, foruden sygeplejersker, psykologer og læger, men der er også mennesker, der helt enkelt bare gerne ville lære og praktisere metoden, og som uden specialiseret baggrund har lært den og bruger den.

 

Gennem årene er SoulFlow løbende blevet udviklet, så terapien i dag står som en særdeles velafprøvet og forfinet terapi, der har 12 års erfaringer. Tiden har vist metodens værdi, og de mange mennesker, som har oplevet SoulFlow-terapi, giver stærke vidnesbyrd.

 

Metoden rummer stort transformativt potentiale.

Jürg Albers, psykolog

 

Det har været et fantastisk givende forløb, der har medført gennemgribende, positive ændringer i relation til mig selv og andre.

Mona Hawthorn, psykoterapeut

 

SoulFlow er den mildeste, fineste og mest kraftfulde metode til at skabe dybe, vedvarende forandringer i livet.”

Jane Folsted, moderjordshave.dk

 

 

KOMPETENCERNE

 

I løbet af uddannelsen bliver du udrustet med en række stærke kompetencer, som tilsammen gør dig til SoulFlow-terapeut. Det omfatter særligt designede øvelser, guidninger, meditationer og indføringer i metoden, som vil forberede dig til at fungere som terapeut og skabe en bevidst forbindelse mellem sjælen, det bevidste selv og underbevidstheden med dens mange levende dele. Konkret omfatter det især:

 

1. SELVTERAPI

Evnen til at udføre metoden på dig selv og skabe dybe helinger af dine delpersonligheder, der udgør underbevidsthedens mange roller eller levende dele.

 

2. DELPERSONLIGHEDSKONTAKT

Et velafprøvet og praktisk kendskab til arbejdet med delpersonligheder med samme respekt og dybe venlighed som i gode relationer til andre mennesker.

 

3. TERAPEUT-ROLLEN

Evnen til at fungere som faciliterende SoulFlow-terapeut, der kan forløse blokerede områder af det underbevidste og hjælpe dem ind i den større helhed på en dybt forløsende måde.

 

4. KLIENT-TERAPEUT-DYNAMIKKER

Et godt indblik i dynamikker mellem klient og terapeut, og en forståelse for de komplekse aspekter, der skal tages i betragtning, når man hjælper andre mennesker.

 

 

 

 

ALMEN FORUDSÆTNING

 

Det forudsættes at man lever rimeligt velfungerende og har en sund robusthed og selvansvarlig indstilling. Det er også vigtigt at man ikke betragter forløbet som en ren, personlig terapirejse, men at der er tale om en uddannelse, som naturligvis samtidig er terapeutisk modnende for en selv. Der foretages en personlig samtale inden tilmelding for at sikre, at dette punkt overholdes.

 

 

ET NI MÅNEDERS FORLØB

 

Den primære undervisning består af 8 weekender, lørdage og søndage kl. 10-17, i alt 16 dages undervisning, der strækker sig over cirka 9 måneder. Undervisningens udvalgte dele – meditationer og formidling – optages efter behov på lydfiler og gøres tilgængelig for kursisterne på et fortroligt onlinested ifølge aftale.

 

Modulernes temaer og indhold er:

 

1. MODUL: Helingssøjlen og empatisk rum

Dette modul har fokus på de grundlæggende elementer i at facilitere et helende nærvær. En SoulFlow-terapeut vil altid arbejde ud fra sin egen samklang mellem højere bevidsthed, bevidsthed og underbevidsthed. Det fremmes især gennem etableringen af helingssøjlen og det empatisk holdte rum, som er helt fundamentale i SoulFlow-arbejdet. Modulet opøver evnen til at stå og hvile godt i sig selv og til at etablere det empatisk holdte rum.

 

2. MODUL: Empatisk rum og samarbejdende nærvær

Dette modul har fokus på at udvikle evnen til at samarbejde med delpersonligheder i det underbevidste gennem et empatisk og nænsomt møde. Vi opøver terapeutens forståelse for delpersonlighedernes indre liv og for, hvordan et samarbejde faciliteres gennem påskønnende værdsættelse og indfølt dialog. Modulet fokuserer på at udvikle evnen til det indfølte møde med delpersonlighedernes natur og indsigt i deres behov og strategier.

 

3. MODUL: Navigation i mødet med det underbevidste

Dette modul har fokus på evnen til at være fleksibel og forstående i mødet med de underbevidste nærværelser under SoulFlow-sessionen. I mødet med delpersonlighederne kræver det ofte, at man har en lang række af forskellige tilgange til at hjælpe med at forløse de fastlåste mønstre. Modulet vil fremme evnen til at møde de forskellige delpersonligheder og forstå deres adfærd. Når det rette møde skabes, bliver transformation mulig. Efter dette modul påbegyndes arbejdet med træningsklienter.

 

4. MODUL: Frisættelse og hjertenexus

Dette modul har fokus på evnen til at møde hvad som helst, der kan opstå under en SoulFlow-session, så delpersonlighederne hjælpes ind i dybere frisættelse. Undervejs i modulet vil vi skabe en forståelse for, hvordan forskellige former for hjertesteder (hjertenexuser) indeni klienten kan virke som restituerende og opløftende kraftstationer for delpersonlighederne. En vital del af dette er evnen til at bygge en ny indre virkelighed op i hjertefeltet, som bliver hjem for de delpersonligheder, der inviteres dertil.

 

5. MODUL: Maskulin, feminin og det kollektive

Dette modul har fokus på SoulFlow-terapeutens evne til at arbejde med det maskuline, det feminine og kollektive dynamikker, hvor delpersonligheder har et levende liv, der ofte ikke er bevidst for den enkelte. Bag mange af de dybe livsmønstre gemmer der sig store, arketypiske kræfter, der skaber stor heling, når de bringes i samarbejde. Dette modul ser på terapeutens arbejde med feminine og maskuline sider og med at møde det kollektive for eksempel i familie- eller arbejdsrelationer, hvor stærke kræfter råder. Det er et stort felt, hvor der er mange sår at hele, men også enorme potentialer, der venter på at blive frisat.

 

6. MODUL: Transpersonligt nærvær og indre hjælp

Dette modul vil fokusere på SoulFlow-terapeutens evne til at arbejde med det transpersonlige i SoulFlowTerapi. Ligesom de dybere kræfter arbejder i os, er højere kræfter tilgængelige i os, og ligesom det er vigtigt at frisætte hæmmede delpersonligheder i underbevidstheden, er det vigtigt at bringe transpersonlige kvaliteter i spil, så de kan indvirke på dagsbevidstheden og hjælpe os med at udfolde vores potentialer. Modulet vil også fokusere på vigtigheden af at bringe de indre hjælpere i spil, som kan styrke og forløse klientens processer og frisætte fastholdte delpersonligheder.

 

7. MODUL: Forfinelse og klientarbejde

I løbet af dette modul vil vi arbejde på at forfine processen med at lave SoulFlowTerapi, så der kommer en fornemmelse af, hvordan et håndværk kan blive til en kunstart. Det handler i sidste ende om at få fornemmelsen af, hvordan man tager ejerskab over metoden og raffinerer den på en måde, der gør den personlig. Vi kommer også ind på, hvad det vil sige at have klienter, og hvad det er vigtigt her at være bevidst om, bl.a. etik og tavshedspligt. Det er alt sammen en forberedelse til at springe ud som SoulFlow-terapeut, uanset om det måske primært anvendes i eget liv eller mere for at hjælpe andre.

 

8. MODUL: SoulFlowTerapi i praksis – eksamen

Hele modulet vil være dedikeret til at certificere SoulFlow-terapeuternes kompetencer gennem klientsessioner i plenum. Vi vil uddrage de indsigter og erfaringer, som sessionerne indeholder, og SoulFlow-terapeuterne får deres sessioner bedømt som bestået eller ikke bestået. Det, der bedømmes, er terapeuternes evne til at dirigere helstøbte forløb, så positive udbytter manifesteres. Der vil også blive fokuseret på, hvordan en praksis kan udvikles, og hvordan de uddannede terapeuter kan hjælpe hinanden gennem netværk.

 

 

PERSONLIGE SESSIONER

 

Den personlige vækst uden for weekendmodulerne understøttes med SoulFlow sessioner. Det vil sige mindst 10 sessioner, hver af omkring en times varighed. Ud af disse sessioner gennemføres minimum 8 hos Søren Hauge og minimum 2 hos Alice Miethe og Laura Nygaard. Sessioner kan efter første gang foretages online.

 

 

SESSIONER MED PRØVEKANINER

 

Efter tredje modul begynder kursisterne at træne med prøvekaniner. Der skal i alt gennemføres mindst 10 træningssessioner for at tage eksamen. En kursist kan godt træne med en anden kursist (max. 3 sessioner), men det skal desuden også̊ omfatte mennesker, der ikke er kursister.

 

 

SUPERVISION

 

På baggrund af noter fra klienter og egne erfaringer, mødes kursisterne til supervisionsmøder med underviserne. Det kan foretages helt eller delvist online. Her deles erfaringer og gives vejledning. Supervisionsmøderne ligger især mellem de tre sidste moduler.

 

 

ØVEGRUPPE

 

Der dannes øvegrupper, så kursisterne kan dele erfaringer, meditere og øve med hinanden, mens metoden bliver stadig mere praktiseret.

 

 

GENNEMFØRELSE

 

Man kan gennemføre uddannelsen uden at tage eksamen, hvis man er en del af processen og tager del i alle arbejdets forskellige sider – som nævnt ovenfor. Vælger man ikke at tage eksamen, tilbyder man på eksamensmodulet at være prøvekanin for en kursist til eksamen. Vælger man ikke at tage eksamen, modtager man ikke et diplom. Det vil være muligt at tage eksamen senere hos underviserne.

 

Vælger man ikke at tage eksamen, er det vigtigt, at man er klar over, at der ikke er tale om et personligt terapiforløb, men derimod en uddannelse, hvor man lærer at arbejde med SoulFlow metoden, – i sit eget liv, og med andre. Man lærer en metode professionelt, og samtidig er det en personlig rejse og en indre forløsningsproces gennem metoden, undervisningen og fællesskabet.

 

 

EKSAMEN

 

Uddannelsen har eksamen på sidste modul, som forudsætter det netop nævnte som minimumskrav. Vælger man i forlængelse af disse krav at tage eksamen, vil den bestå af to dele:

 

1) Skriftlig opgave

En casestudy ud fra praktiske sessioner med klient. Længden skal være på minimum 3000- og max 4000 ord. Opgaven skal afleveres senest 14 dage før det endelige eksamensmodul.

 

2) Eksamineret SoulFlow-session

På eksamensmodulet vil man sandsynligvis i plenum med de andre kursister og underviserne gennemføre en guidet session med en klient enten fra holdet eller en frivillig, man selv har fundet. Det vil vare en time i alt, inklusive votering og samtale bagefter.

 

 

PENSUM

 

Den obligatoriske bog på uddannelsen er SoulFlow - frisæt dit liv, af Søren Hauge. Desuden udleveres der materialer fra modul til modul, og der anbefales supplerende litteratur, her især Psykosyntesens Sjæl af Kenneth Sørensen. Bogen om SoulFlow købes HER

 

 

UNDERVISNINGS-TEAMET

 

 

Søren Hauge

Søren Hauge har arbejdet som spirituel underviser siden 1981, er uddannet magister i idehistorie og filosofi, forfatter til 23 bøger, rejseleder og Terapeut med SoulFlow og Energipsykologi som speciale. Søren arbejdede 30 år med teosofi og esoterisk psykologi og har siden 2012 specialiseret sig i SoulFlow og Vildhjerte-Spiritualitet. Søren har haft tusinder af SoulFlow-sessioner med klienter og har været med til at uddanne 85 SoulFlow-terapeuter. Han bor på Ådalen Kursuscenter i Lejre kommune på Midtsjælland og har klientpraksis ved siden af sit virke som underviser, forfatter og rejseleder på spirituelle grupperejser. HJEMMESIDE

 

 

Laura Nygaard

Laura arbejder som spirituel facilitator, herunder SoulFlow-terapeut. Hun guider mennesker i spirituelle lærings- og udviklingsprocesser, både enkeltvis og i større og mindre grupper. Hun guider nysgerrigt og respektfuldt, og hun gør det altid med en dagsorden: At sætte menneskelige ressourcer fri: Det kraftfulde, det sande og skønheden i vores mangfoldige og modsætningsfulde natur. Laura har tidligere arbejdet med undervisning og forandringsprocesser og er optaget af sammenhængen mellem at være med det, der er, og at kunne forandre eller bevæge det. HJEMMESIDE

 

 

Alice Miethe

Det er i naturens flow og sameksistens mellem mildhed og vildhed, at Alice tager sit afsæt som yogaunderviser og SoulFlow-terapeut. Hun tror på, at den ydre natur genspejler sig i vores indre natur, og at vores indre uudforskede landskaber rummer store potentialer, både for os som individuelle mennesker og for et større samlet hele. Derfor er naturens organiske visdom en stor inspiration i hendes arbejde, når hun guider mennesker til nysgerrigt og nærværende, at tage kontakt og åbne op til de store indre dybder, skabe rum for og levendegøre vores indre milde og vilde verden. HJEMMESIDE

 

 

 

 

NYT HOLD I 2024

 

Fra den 28. september 2024 kan du igen få muligheden for at lære metoden og selv blive SoulFlow-terapeut!

 

 

DATOER OG TIDSPUNKTER

 

Undervisningsmodulerne på hold 10 i 2024-25: 1) 28-29/9 2024, 2) 26-27/10 2024, 3) 23-24/11 2024, 4) 11-12/1 2025, 5) 15-16/2 2025, 6) 15-16/3 2025, 7) 26-27/4 2025, 8) 14-15/6 2025. Lørdage, kl. 10-17, søndage 9.30-16.30.

 

 

STED

 

Uddannelsen foregår på Ådalen Kursuscenter, Kyndeløse Strandvej 22B, 4070 Kirke Hyllinge. (I Lejre Kommune, ved Ejby Ådal i Isefjords inderbredning. Se stedet HER og se video af stedet og dets omgivelser HER

 

 

FORPLEJNING

 

Der serveres kaffe/te samt snacks og frugt. Medbring selv frokost. Der er køleskab på stedet for alle kursister, og et professionelt køkken.

 

 

OVERNATNING

 

Der kan i forbindelse med tilmelding også bestilles overnatning. Dette gøres på Ådalen kursuscenter (info gives ved henvendelse). Der er indkøbsmuligheder og Take Away muligheder i Kirke Hyllinge og Ejby 10 minutters kørsel fra kursuscentret. Bor man i transportafstand kan man naturligvis sove hjemme lørdag til søndag.

 

 

PRIS

 

26.000 kr. Dette gælder for al undervisning ved samlet betaling. Hertil lægges 7000 kr. for de 10 obligatoriske egensessioner på uddannelsen. Disse betales særskilt for hver session.

 

(NB:Når der angives 10 obligatoriske egensessioner på uddannelsen, så er det et minimum for gennemførelse. På uddannelsen kan der naturligt opstå behov for flere end 10 egensessioner. Derfor kan minimumsbeløbet på 7000,- kr. stige, og derfor kan det præcise beløb ikke angives.)

 

Prisen inkluderer

  • 8 kursusweekender, inkl. eksamination
  • Løbende supervision
  • Undervisningsmaterialer
  • SoulFlow-bogen (værdi: 200 kr.)
  • Plus de 10 obligatoriske egensessioner (á 700 kr.), som betales løbende.

 

Betaling i tre rater

Det er også muligt at betale i 3 rater, som er en lidt dyrere løsning til 27.000 kr. Tilmelding = 3000 kr. plus 3 rater (3 x 8000 kr.) = 24.000 kr. (plus de 10 obligatoriske sessioner til 7000,- kr.)

 

Betaling i otte rater

Det er også muligt at betale i 8 rater, som er den dyreste løsning til 28.000 kr. Tilmelding = 3000 kr. + 8 rater (8 x 3.125 kr.) = 25.000 kr. (plus de 10 obligatoriske sessioner til 7000,- kr.)

 

Rykkergebyr

Der pålægges et rykkergebyr på 150 kr. ved overskridelse af betalingsfrister.

 

 

TILMELDING

 

Skriv til Søren på sorenhauge@gmail.com Efter en personlig samtale med Søren, får du tilsendt en aftale til underskrivelse, og du betaler tilmeldingsgebyret på 3000,- kr. på en tilsendt faktura. Øvrig betaling (ekskl. betaling for egensessioner) skal ske senest en uge før start eller ifølge plan for ratebetaling.

 

Tilmelding er bindende fra uddannelsens start. Ved framelding senest 3 måneder før tilbagebetales op til 50% af det samlede beløb.

 

 

SPØRGSMÅL

 

Er du interesseret i uddannelsen, og har du i øvrigt spørgsmål om uddannelsen, som ikke er besvaret her, så skriv til Søren på sorenhauge@gmail.com

 

 

 

 

TAG EN SOULFLOW SESSION

 

Det helt oplagte, hvis du ønsker førstehåndskendskab, er naturligvis at booke en privat session. Måske viser det sig, at du mere behøver SoulFlow terapi, end en egentlig uddannelse i metoden. Eller måske viser det sig, at du lige nøjagtig bliver bekræftet i, at du gerne vil tage uddannelsen. Vi er parate til at give dig en personlig oplevelse af metoden, og du kontakter os lige her:

 

Alice Miethe: www.detmildeogvildehjerte.dk

Laura Nygaard: www.lydenafforandring.dk

Søren Hauge: www.sorenhauge.com

 

 

DELTAG I EN WORKSHOP

 

Du kan også tjekke ud, om vi udbyder aktuelle workshops. Det kan du se nærmere om på vores hjemmesider, og er du i tvivl om, hvor du skal kigge, så mailer du blot Søren Hauge på sorenhauge@gmail.com og kan blive skrevet op på en interesseliste om SoulFlow. Du er hjerteligt velkommen!

 

 

Helt aktuelt kan du deltage på workshoppen SELVHELINGENS KUNST. Se det hele HER.

 

 

LÆS BOGEN OM SOULFLOW

 

Du kan også læse om SoulFlow og få dybere forståelse for metoden. Det vil da være bogen, ”SoulFlow – frisæt dit liv” af Søren Hauge, som du kan købe og få tilsendt, eksempelvis HER

 

 

SE VIDEOER OM SOULFLOW

 

På YouTube har Søren Hauge videoer om SoulFlow. Det kan være en hjælp at se nogle af disse for at få en fornemmelse af, hvordan det har påvirket mennesker. Se HER

 

 

LYT TIL PODCASTS OM SOULFLOW

 

Der findes adskillige podcasts om SoulFlow. Du kan i fred og ro lytte og blive inspireret. Her er tre steder at lytte til episoder, der berører SoulFlow på forskellig måde:

 

PODCASTEN ”BEVIDSTE STEMMER”, episode 2: HER

 

PODCASTEN ”SJÆL”, episode 6: HER

 

PODCASTEN ”VILDHJERTE”, episode 3: HER

 

 

LÆS ARTIKLER OM SOULFLOW

 

Du kan også læse om SoulFlow gennem tekster, der er lagt online. Her er et par eksempler:

 

SoulFlow – Metode og Livskunst: HER

 

Skab SoulFlow og bliv dig selv: HER

 

 

 

 

TILBLIVELSEN

 

SoulFlow Metoden er udviklet af Kenneth Sørensen og Søren Hauge, som siden 2012 har uddannet en række mennesker i Danmark. Kenneth havde en mangeårig baggrund som psykoterapeut og aktiv i socialpsykiatrien. Søren havde mange års baggrund som spirituel formidler. Sammen skabte de SoulFlow Metoden, især med inspiration fra deres amerikanske kollega, den spirituelle lærer Gordon Davidson, som de modtog træning fra. De inddrog også stærke indsigter og helhedsperspektiver fra Roberto Assagiolis psykosyntese og fra holistisk psykologi, ligesom der er vigtig inspiration fra David Spanglers Incarnational Spirituality og fra integral psykologi.

 

 

 

Metoden står i dag, efter tusinder af sessioner, som en dybt afprøvet praksis, der konstant bliver anvendt, forfinet og udbredt. Da Kenneth i 2016 flyttede til Norge, blev gift og stiftede familie, besluttedes det at samarbejdet fortsatte, men at Søren fortsatte uddannelsesarbejdet i Danmark mens Kenneth underviser i Norge.

 

 

DELPERSONLIGHEDERNES VIRKELIGHED

 

SoulFlow Metoden tager udgangspunkt i en forståelse, som kendes i psykoterapeutiske miljøer verden over, nemlig at vi i vores indre verden, hovedsageligt vores underbevidsthed, er fyldt med roller eller identiteter, der har deres eget liv, og som definerer os i vores gøren og laden, vores karakter og psykologiske grundstruktur. De kaldes ofte delpersonligheder, for de er, på hver deres måde, dele af vores personlighed.

 

I SoulFlow-perspektivet er delpersonligheder virkelige identiteter, som har deres eget liv i os. I deres samlede sum udgør de vores karakter og psyke, og vi rummer hundredvis af dem. Nogle fungerer virkelig godt og er dybt integrerede som helstøbte identiteter. De fungerer som harmoniske kvaliteter, der både kan rumme transpersonlige, personlige og instinktive egenskaber. Andre er mere i ubalance, og andre igen er dybt fortrængte og lever en eksil-tilværelse i underbevidstheden. Det er alle de stemmer vi rummer, som kæmper indbyrdes, som giver os oplevelsen af at være splittede og ude af balance.

 

SoulFlow Metoden skaber en direkte kontakt til vores delpersonligheder og inviterer dem til et samarbejde og en dybere integration i vores daglige liv. Hver eneste delpersonlighed har sin egen stemme og sit særlige formål i vores samlede helhed. Når en delpersonlighed direkte kontaktes med dyb påskønnelse og i et oprigtigt ønske om samarbejde, så opdager den, at den er en musiker i vores livs orkester, og begynder at udfolde sin dybere natur.

 

Det er en enestående proces at bevidne og støtte, og i takt med at fortrængte, forvrængede og ubevidste delpersonligheder mødes og hjælpes til at udfolde deres inderste potentiale, får det enkelte menneske mere og mere samling på sig selv og træder i karakter som et enestående menneske, der er et klart lys, en kærlig nærværelse og en skabende kraft. Det er SoulFlow Metodens fornemme opgave at hjælpe det enkelte menneske med, at dette finder sted, og at det lys og de gaver vi alle rummer, bliver bragt til udfoldelse og blomstring. (Billeder herunder af Deborah Koff-Chapin)

 

 

 

 

EFTERUDDANNESE OG FÆLLESSKAB

 

Uddannede SoulFlow-terapeuter tilbydes efteruddannelse i form af årlige weekendkurser og en overbygningsuddannelse, som også danner rammen om et værdifuldt samvær, hvor venskab og gensidig inspiration spiller en vigtig rolle. En særlig, halvårlig overbygningsuddannelse er etableret som en frivillig mulighed for SoulFlow-terapeuter, der ønsker at videreudvikle, specialisere og raffinere SoulFlow arbejdet.

 

Der opstår naturligt venskaber mellem uddannede SoulFlow-terapeuter, og her opstår spontant rammer for udvekslinger og gensidig inspiration. De årlige weekender hjælper med at holde dette levende, men på kryds og tværs er der i årenes løb dannet fællesskaber og relationer mellem de uddannede terapeuter. Næringen af dette felt udgør en vigtig del af det frivillige ”community”, som også er SoulFlow-virkeligheden, og som krydsbefrugter både faglige og personlige kontakter.